ΔΕΗ: Ξεκινάει η διαδικασία ιδιωτικοποίησης των λιγνιτικών μονάδων

ΔΕΗ: Ξεκινάει η διαδικασία ιδιωτικοποίησης των λιγνιτικών μονάδων

Σε κίνηση τίθεται πλέον το πρόγραμμα ιδιωτικοποίηση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, το οποίο συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, ώστε να αποφύγει τη διακοπή από τους διαμαρτυρόμενους συνδικαλιστές.

Ενέργεια: “Ματ” του ήλιου στον λιγνίτη, στην ελληνική παρτίδα

Ενέργεια: “Ματ” του ήλιου στον λιγνίτη, στην ελληνική παρτίδα

Η παραγωγή ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα είναι επισήμως οικονομικότερη από τον λιγνίτη, καθώς σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, το μέσο σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας από νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς το 2017 θα είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο κόστος της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5, που προορίζεται για λειτουργία το 2021.