Παύλος Μυλωνάς: Ο μεθοδικός νέος CEO της Εθνικής Τράπεζας (το βιογραφικό)

Παύλος Μυλωνάς: Ο μεθοδικός νέος CEO της Εθνικής Τράπεζας (το βιογραφικό)

Στέλεχος με βαρύ βιογραφικό, που προέρχεται από τα σπάργανα της Εθνικής Τράπεζας, διατηρεί χαμηλό και αποπολιτικοποιημένο προφίλ, διαθέτει μεγάλη εμπειρία…

Απαλαγάκη: Πρόβλημα οι συνεχείς αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για NPL’s, επιστρέφουν οι καταθέσεις,

Απαλαγάκη: Πρόβλημα οι συνεχείς αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για NPL’s, επιστρέφουν οι καταθέσεις,

Τα προβλήματα που δημιουργούν οι διαρκείς αναπροσαρμογές του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου για τα NPE’s-NPL’s στις τράπεζες, επισήμανε ως βασικό…