Νόμο για την ποινική ευθύνη τραπεζιτών προωθεί το FSB

Νόμο για την ποινική ευθύνη τραπεζιτών προωθεί το FSB

Πακέτο κανονιστικών, θεσμικών και νομικών παρεμβάσεων προωθεί το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), με στόχο να καταστήσει και ποινικά υπεύθυνους τους…

EBA: Υψηλό το κόστος ιδίων κεφαλαίων, τρύπες στο Real Estate και NPL’s τα προβλήματα των τραπεζιτών

EBA: Υψηλό το κόστος ιδίων κεφαλαίων, τρύπες στο Real Estate και NPL’s τα προβλήματα των τραπεζιτών

Προβλήματα στους τομείς αποτίμησης του Real Estate και των κινδύνων που συνεπάγονται οι διαφοροποιήσεις στην αξία των collaterals, τις αποδόσεις…