Η Fitch αναβάθμισε την Ελλαδα

Η Fitch αναβάθμισε την Ελλαδα

Την αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας «ΒΒ-» σε από «Β», ανακοίνωσε η Fitch.


Ο οίκος διατηρεί σταθερές τις προοπτικές, που συνεπάγεται ότι δεν προβλέπεται νέα αναβάθμιση εντός των επόμενων 12 μηνών.
Η αναβάθμιση της Ελλάδας αντικατοπτρίζει τους ακόλουθους καταλύτες και τις σταθμίσεις τους:

Η ολοκλήρωση της τελικής αναθεώρησης του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) ανοίγει το δρόμο για μια επιτυχή έξοδο από το πρόγραμμα στις 20 Αυγούστου 2018. Τα συνοδευτικά μέτρα για το χρέος βελτιώνουν τη βιωσιμότητα του γενικού δημόσιου χρέους, τονίζει ο διεθνής οίκος.

Διαφήμιση

Η Fitch θεωρεί ότι η βιωσιμότητα του χρέους υποστηρίζεται επίσης από ιστορικό πρωτογενών πλεονασμάτων της γενικής κυβέρνησης, την πρόβλεψή της για σταθερή αύξηση του ΑΕΠ, τα επιπρόσθετα φορολογικά μέτρα που νομοθετήθηκαν για να τεθούν σε ισχύ έως το 2020 αλλά και τους κάπως μειωμένους πολιτικούς κινδύνους.

Τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που συμφωνήθηκαν στην Eurogroup της 21ης Ιουνίου είναι σημαντικά. Με βάση τη συμφωνία η πληρωμή των τόκων και των τοκοχρεολυσίων για τα δάνεια του ΕFSF θα αναβληθούν για το 2033 (από το 2023 προηγουμένως). Η μέση ωρίμανση του ελληνικού χρέους (στα19 έτη, εξαιρουμένων των εντόκων και των repos) είναι ήδη μεταξύ των μεγαλύτερων από τα κράτη που αξοιλογεί η Fitch.

Η επέκταση προβλέπεται να επιμηκύνει περαιτέρω τη μέση διάρκεια του χρέους.

Η έκθεση που συνοδεύει την απόφαση κινείται στην πεπατημένη, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα στις τράπεζες, την αναπτυξιακή δυναμική και τις καλές σχέσεις με τους εταίρους.

Οι πιθανοί λόγοι μίας νέας αναβάθμισης

Η επίτευξη μεγαλύτερων πρωτογενών πλεονασμάτων και η εξασφάλιση μεγαλύτερης εμπιστοσύνης εκ μέρους των αγορών και των επενδυτών.

Η συνέχιση της συμφωνηθείσας πολιτικής μετά την έξοδο από το πρόγραμμα του ESM, μέσω της τακτικής συνεργασίας με τους πιστωτές και της διαμόρφωσης ενός σταθερού πολιτικού κλίματος

Η μείωση των κινδύνων για τον τραπεζικό κλάδο

Οι πιθανοί λόγοι μίας υποβάθμισης

Η χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής ή η άρση μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος του ESM
Η εμφάνιση αρνητικών εξελίξεων στον τραπεζικό κλάδο, οι οποίες θα επιβαρύνουν την οικονομία και τα δημοσιονομικά μεγέθη
Η επιστροφή σε ελλείμματα ως προς το πεδίο του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
Οι βασικές παραδοχές του Fitch

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, τα πρωτογενή πλεονάσματα θα διαμορφωθούν στο 2,7% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο για την περίοδο 2018-2030, η πραγματική ανάπτυξη θα κυμανθεί στο 1,6% για την ίδια περίοδο και ο πληθωρισμός θα προσεγγίσει το 2%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το δημόσιο χρέος θα μειωθεί σταθερά στο 123,3% του ΑΕΠ έως το 2030 από 182,7% του ΑΕΠ το 2018.

AgencyRatingOutlookDate
S&PB+positiveJul 20 2018
DBRSB (high)positiveJun 29 2018
S&PB+stableJun 25 2018
DBRSBpositiveMay 04 2018
Moody’sB3positiveFeb 21 2018
FitchBpositiveFeb 16 2018
S&PBpositiveJan 19 2018