Ενδείξεις κόπωσης στη Βιομηχανία

Ενδείξεις κόπωσης στη Βιομηχανία

Ανησυχία προκαλεί η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής στο 1,2% τον Ιούνιο έναντι 1,7 τον Μάιο και 2,1% τον ίδιο μήνα το 2017, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Μεσοσταθμικά, ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,5%, ενώ ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουνίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2018, παρουσίασε μείωση 0,9%.

Σύγκριση Ιουνίου 2018 με Ιούνιο 2017

Διαφήμιση

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,2% τον μήνα Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2017, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

• Κατά 7,4% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

• Κατά 0,9% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: ποτών, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων.

• Κατά 1,1% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.

2. Από τη μείωση:

• Κατά 0,2% του Δείκτη Παροχής Νερού.

Σύγκριση Ιουνίου 2018 με Μάιο 2018
Η μείωση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,9% τον μήνα Ιουνίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2018, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από τη μείωση:

• Κατά 3,5% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων.

• Κατά 1,1% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών.

• Κατά 0,5% του Δείκτη Παροχής Νερού.

2. Από την αύξηση:

• Κατά 1,8% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.