Το Δημόσιο δανείστηκε 812,5 εκατ. με 0,65%

Το Δημόσιο δανείστηκε 812,5 εκατ. με 0,65%

Κεφάλαια 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε από τη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων ο ΟΔΔΗΧ, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 0,65% για έντοκα γραμμάτια 13 εβδομάδων.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,07 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,71 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018.

Διαφήμιση


Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 9 Αυγούστου 2018, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.