Η Ελλάδα αυξάνει τα αποθέματα χρυσού

Η Ελλάδα αυξάνει τα αποθέματα χρυσού

Σταθερή ήπια αυξητική τάση σημειώνουν τα αποθέματα χρυσού της Ελλάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, από το 2015, αντιστρέφοντας την προηγούμενη τάση μείωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα αποθέματα χρυσού που κατέχει η Ελλάδα ανήλθαν στους 113 τόνους, το δεύτερο τρίμηνο του 2018, έναντι 112,9 τόνων το πρώτο.

Μεσοσταθμικά ωστόσο, τα αποθέματα παραμένουν κάτω από τον μέσο όρο των 113,98 τόνων της περιόδου 2000-2018. Ιστορικά, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Ελλάδα κατείχε τον περισσότερο χρυσό 132,56 τόνους, το τελευταίο τρίμηνο του 2000 και έκτοτε μειώνεται μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2003 οπότε σημειώνει ιστορικό χαμηλό 107,21 τόνων.

Διαφήμιση