Η Ελλάδα ζητά 625 εκατ. με έκδοση τριμήνων

Η Ελλάδα ζητά 625 εκατ. με έκδοση τριμήνων

Τα νερά των αγορών θα δοκιμάσει το υπουργείο Οικονομικών αυτή την εβδομάδα, καθώς ο ΟΔΔΗΧ έχει προγραμματίσει για την Τετάρτη 8 Αυγούστου έκδοση εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, με στόχο να αντλήσει 625 εκατ. ευρώ.

Αν και η έκδοση είναι προγραμματισμένη και εντάσσεται στο σχέδιο επαναχρηματοδότησης βραχυχρόνιου χρέους, εν τούτοις η ανταπόκριση των αγορών θα είναι ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί εν μέσω αναταράξεων που προκαλούν η Ιταλία και η έκθεση του ΔΝΤ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση το ΟΔΔΗΧ ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018, ενώ η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Διαφήμιση


Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.