Folli Follie: Τα πρόστιμα των 4,2 εκατ.,τα πρόσωπα και η ιστορία

Folli Follie: Τα πρόστιμα των 4,2 εκατ.,τα πρόσωπα και η ιστορία

Βαριά πρόστιμα κατά μελών της διοίκησης της Folli Follie αποφάσισε χθες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκονται πολυεπίπεδες δικαστικές έρευνες για την κατάσταση της εταιρίας και τις πράξεις των διοικούντων.

Προσφάτως η Folli Follie ανακοίνωσε ευρεία αναδιάρθρωση, ενώ όμως είχε διαψεύσει τα όσα της καταλόγιζε το QCM Fund και στη συνέχεια είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η EY έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επανελέγχου των οικονομικών καταστάσεων. Εν τέλει, όμως, διαπιστώθηκε, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη “εγκληματολογική” έρευνα από την Alvarez and Marsal, βάσει των αποτελεσμάτων της οποία θα κρίνει η EY αν θα αναλάβει το έργο.

Στο εν τω μεταξύ και μετά την έκθεση του QCM η ΕΚ ζήτησε συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία από την FF Group, τα οποία όμως ποτέ δεν εστάλησαν.
Folli Follie Chart
Ενόσω διαρκεί η έρευνα της Alvarez and Marsal, όμως, η εταιρία που είχε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις, η Ecovis, απέσυρε το πόρισμα ελέγχου.

Διαφήμιση

Η μετοχή της Folli Follie έχει σημειώσει τεράστιες απώλειες καθώς παρά την αναστάτωση που δημιούργησε αμέσως η δημοσιοποίηση της έκθεσης και της short θέσης του QCM, η ΕΚ και το ΧΑ δεν έθεσαν τη μετοχή εκτός ταμπλό για να προστατευτούν οι επενδυτές μέχρι την εξακρίβωση της πραγματικότητας. Σε αυτό το διάστημα η διοίκηση της FF Group εξέδωσε ανακοίνωση απαντώντας στην έκθεση του QCM, η οποία όμως περιέπλεξε έτι περαιτέρω την κατάσταση και η οποία αποδεικνύεται επίσης ανακριβής.

Οι πράξεις, αυτές και οι παραλήψεις της διοίκησης της εταιρίας βρίσκονται τώρα στο στόχαστρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς η αδυναμία να παρασχεθούν τα αιτηθέντα οικονομικά στοιχεία.

Αξιολογώντας τς συνθήκες και τις πράξεις της διοίκησης η ΕΚ αποφάσισε την επιβολή σημαντικών προστίμων σε σειρά φυσικών προσώπων, όπως μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου, στελέχη της εταιρίας, μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Folli Follie αλλά και στην ίδια την εταιρία. Εν συνεχεία, το πόρισμα και οι διοικητικές πράξεις επιβολής προστίμων θα διαβιβαστούν στον εισαγγελέα που έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης με βάση αρχική μήνυση της ΕΚ κατά της διοίκησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 825η/2.8.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους €4.020.000 στην εταιρία FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙOΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («Εταιρία) και σε εννέα φυσικά πρόσωπα για παραβάσεις (α) της απαγόρευσης χειραγώγησης της Αγοράς του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 12, παράγραφος 1(γ) του ιδίου, μέσω των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2017 και

(β) για παραβάσεις των σχετικών με την παροχή ζητούμενων στοιχείων διατάξεων των νόμων 1969/1991, 3556/2007 και 4443/2016.

Συγκεκριμένα για την απαγόρευση χειραγώγησης της Αγοράς επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα ύψους:

– € 1.200.000 στον κ. Δημήτριο Κουτσολιούτσο του Γεωργίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

– € 1.200.000 στον κ. Γεώργιο Κουτσολιούτσο του Δημητρίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας
– € 600.000 στην Εταιρία

– € 300.000 στον κ. Ζαχαρία Μαντζαβίνο του Σπυρίδωνος, πρώην Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρώην Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας

– € 160.000 στoν κ. Φραγκίσκο Γρατσώνη του Αριστείδη, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας

– € 100.000 στην κα Αικατερίνη Κουτσολιούτσου του Κορνηλίου, Αντιπροέδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

– € 80.000 στον κ. Γεώργιο Αλαβάνο του Δημητρίου, Διευθυντή Λογιστηρίου της Εταιρίας

– € 70.000 στον κ. Εμμανουήλ Ζαχαρίου του Νικολάου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

– € 70.000 στην κα Ειρήνη Νιώτη του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Ειδικότερα, τα ανωτέρω πρόσωπα προέβησαν σε χειραγώγηση της Αγοράς καθώς δεν προσκόμισαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ποσό ύψους 242,5 εκατ. ευρώ περίπου που περιλαμβάνεται στα ταμειακά διαθέσιμα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2017 και, επομένως, μέσω των ως άνω οικονομικών καταστάσεων, τα πρόσωπα αυτά παρείχαν πληροφορίες, που έδωσαν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την τιμή της μετοχής της Εταιρίας.

Για την παράβαση των σχετικών με την παροχή ζητούμενων στοιχείων διατάξεων των νόμων 1969/1991, 3556/2007 και 4443/2016 επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα ύψους:

– € 100.000 στον κ. Ιωάννη Μπεγιέτη, Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου (Group CFO APAC) της εταιρίας FF GROUP SOURCING LTD

– € 40.000 στον κ. Δημήτριο Κουτσολιούτσο του Γεωργίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

– € 40.000 στον κ. Γεώργιο Κουτσολιούτσο του Δημητρίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας

– € 40.000 στον κ. Φραγκίσκο Γρατσώνη, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας

– € 20.000 στην Eταιρεία