Εκτός ELA και η Πειραιώς, ετοιμάζει κινήσεις

Εκτός ELA και η Πειραιώς, ετοιμάζει κινήσεις

Επισπεύδουν την απεξάρτηση από τον ELA οι ελληνικές τράπεζες, με την Πειραιώς να αποπληρώνει πλήρως τα κεφάλαια που είχε αντλήσει, ακολουθώντας την Εθνική που είναι ELA-free από τον Δεκέμβριο του 2017.

Αν και ο ELA παραμένει φθηνότερος από το δανεισμό από τις αγορές, οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλέον εντατικοποιήσει το πλάνο απεξάρτησης καθώς θέλουν να αποδείξουν ότι έχουν βελτιώσει τη ρευστότητά τους και ανταποκρίνονται στα business plans.

Αν και ο ELA είχε επιτόκιο 1,55%, εν τούτοις θεωρούνταν ακριβός, έναντι της ΕΚΤ, το κόστος όμως παραμένει αισθητά χαμηλότερο από τις αγορές.

Διαφήμιση

Η απεξάρτηση από τον ELA εκτιμάται ότι θα βελτιώσει την ευελιξία των ελληνικών τραπεζών τόσο ως την αναζήτηση κεφαλαίων, όσο και στη χάραξη πολιτικής για την αύξηση εσόδων. Όπως επισημαίνουν οι οίκοι αξιολόγησης στις εκθέσεις τους ο μηδενισμός του ELA αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την περαιτέρω αναβάθμιση των τραπεζών.

Παράλληλα όμως θα βελτιωθεί η ποιότητα των κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, κίνηση που συνιστά πρόοδο στην κατεύθυνση της Βασιλείας ΙΙΙ.

Σε αυτή την κατεύθυνση η Τράπεζα Πειραιώς αφού πέτυχε την αποπληρωμή των δανείων του ESM κινείται τώρα για πώληση χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων. Στη συνέχεια και μετά την έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα είναι πολύ πιθανό να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός για έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της τάξης των 300 εκατ. το οποίο θα ενισχύσει τη ρευστότητα και τα ίδια κεφάλαια, συντελώντας έτσι στην ουσιαστική και πολύπλευρη βελτίωση του προφίλ της τράπεζας.

Οι ελληνικές τράπεζες βέβαια για να αποπληρώσουν τον ELA “στραγγίζουν” την οικονομία καθώς βρίσκονται σε διαδικασία πιστωτικής συρρίκνωσης, παρά την αύξηση των καταθέσεων.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς των ελληνικών τραπεζών έως το τέλος του 2018, θα δοθούν αθροιστικά χορηγήσεις της τάξης των 8 δισ. ευρώ-, που συνιστά έναν ακόμη χρόνο πιστωτικής συρρίκνωσης.