Γερμανία: Σε χαμηλό 38 ετών η ανεργία

Γερμανία: Σε χαμηλό 38 ετών η ανεργία

Στο χαμηλότερο επίπεδο 38 ετών υποχώρησε η ανεργία στη Γερμανία τον Ιούνιο, σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, καθώς οι εξαγωγές εκτός από πλεονάσματα παράγουν και θέσεις εργασίας.

Το εποχιακά προσαρμοσμένο εναρμονισμένο ποσοστό ανεργίας της Γερμανίας υποχώρησε στο 3,4% τον Ιούνιο του 2018 από ένα αναθεωρημένο προς τα πάνω 3,5% τον προηγούμενο μήνα. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από τον Ιούλιο του 1980, καθώς ο αριθμός των ανέργων παρέμεινε αμετάβλητος στα 1,49 εκατομμύρια και η απασχόληση αυξήθηκε ελαφρά σε 41,69 εκατομμύρια.

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017, η ανεργία μειώθηκε κατά 8% από 1,62 εκατομμύρια και η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,4% από 41,51 εκατομμύρια.

Διαφήμιση

Το ποσοστό ανεργίας των νέων παρέμεινε αμετάβλητο στο 6,2% τον Ιούλιο, το χαμηλότερο από τον Απρίλιο του 1992.

Τα ξεχωριστά στοιχεία από το Γραφείο Εργασίας έδειξαν ότι ο εποχικά διορθωμένος αριθμός ανέργων στη Γερμανία μειώθηκε κατά 6 χιλιάδες από τον προηγούμενο μήνα σε 2.338 εκατομμύρια τον Ιούλιο του 2018, σε σύγκριση με την αγορά συναίνεσης με πτώση 10 χιλ. Το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 5,2% τον Ιούλιο, αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και το χαμηλότερο από τη γερμανική επανένωση το 1990.