Η ΕΕ παρατείνει η NAVFOR, μεταφέρει το αρχηγείο στην Ισπανία

Η ΕΕ παρατείνει η NAVFOR, μεταφέρει το αρχηγείο στην Ισπανία

Την παράταση της αποστολής EU NAVFOR και την μεταφορά του αρχηγείου της, λόγω το Brexit, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της ΕΕ διορίζοντας παράλληλα και νέο επικεφαλής.

Η NAFOR παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ενώ το επιχειρησιακό αρχηγείο της Ναυτικής Δύναμης της ΕΕ (EU NAVFOR) μεταφέρεται από το Northwood (Ηνωμένο Βασίλειο) στην Rota (Ισπανία) και στο Brest ) για το Κέρας της Αφρικής (MSCHOA) από τις 29 Μαρτίου 2019. Παράλληλα επικεφαλής τοποθεταίται ότι αντιναύαρχος Αντόνιο Martorell Lacave από το Ισπανικό Ναυτικό, παραλαμβάνοντας από τον αντιναύαρχο Τσάρλυ Stickland.

Στο πλαίσιο της απόφασης περιλαμβάνεται και η χρηματοδότηση της NAVFOR με 11,777 εκατ. ευρώ, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Διαφήμιση

Η επιχείρηση NAVFOR της ΕΕ Atalanta συμβάλλει στην αποτροπή, την πρόληψη και την καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας. Η επιχείρηση αποτελεί μέρος της συνολικής προσέγγισης της ΕΕ για μια ειρηνική, σταθερή και δημοκρατική Σομαλία.

Η επιχείρηση προστατεύει επίσης τα σκάφη του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος και άλλων ευάλωτων πλοίων, παρακολουθεί τις αλιευτικές δραστηριότητες στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας και υποστηρίζει άλλες αποστολές και προγράμματα της ΕΕ στην περιοχή.