Ο SSM ράβει διαφορετικό κουστούμι για κάθε τράπεζα

Ο SSM ράβει διαφορετικό κουστούμι για κάθε τράπεζα

Νέα στρατηγική για ανεξαρτητοποιημένη παρακολούθηση των τραπεζών όσον αφορά τους στόχους των NPL’s θέτει σε εφαρμογή ο SSM, θέλοντας να αυξήσει την πίεση και να επικεντρώσει στη διαδικασία εκκαθάρισης των ισολογισμών και βελτίωσης της ποιότητας του ενεργητικού.

Ο SSM με ανακοίνωσή του θέτει ξεχωριστή προθεσμία για κάθε τράπεζα, με στόχο την πιο αποτελεσματική παρακολούθηση και την άσκηση στοχευμένων πιέσεων, που θα συμπαρασύρουν το σύστημα. Οι ευρωπαϊκές αρχές θα εξετάζουν την κάθε τράπεζα ως ξεχωριστή περίπτωση και ως αποτέλεσμα, θα θέτουν ξεχωριστούς στόχους για τη μείωση των NPLs.

Βέβαια, για τον καθορισμό των προθεσμιών θα λαμβάνονται υπόψη και ορισμένα κοινά, συγκρίσιμα στοιχεία των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Σύμφωνα με πηγές από τους κόλπους της ΕΚΤ, στόχο της νέας προσέγγισης αποτελεί οι τράπεζες της Ευρωζώνης να παρουσιάσουν τον ίδιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων, σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο.

Διαφήμιση

Πρόκειται για μία συμβιβαστική λύση, η οποία επέρχεται μετά την πρόταση για ένα κοινό χρονοδιάγραμμα για όλες τις τράπεζες. Ωστόσο, το συγκεκριμένο σχέδιο δεν απέδωσε καρπούς, καθώς προκάλεσε την αντίδραση των εμπλεκόμενων πλευρών.

Διαφήμιση