Μειώνεται η ανεργία, ανησυχεί η κόπωση

Μειώνεται η ανεργία, ανησυχεί η κόπωση

Ανησυχητικές είναι οι τελευταίες ενδείξεις από την αγορά εργασίας στην Ελλάδα, καθώς τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ δείχνουν οριακή αύξηση της ανεργίας τον Απρίλιο, σε μηνιαία βάση, ωστόσο σε ετήσια η κάμψη που καταγράφεται είναι σημαντική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σε 20,2% τον Απρίλιο του 2018 από 20,1% τον προηγούμενο μήνα. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 0,8% σε 949,7 χιλ. Ενώ ο αριθμός των απασχολουμένων μειώθηκε κατά 1,1 τοις εκατό σε 3,76 εκατομμύρια.

Πριν από ένα χρόνο, το ποσοστό ανεργίας καταγράφηκε στο 21,7%. Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 9,0%, ενώ η απασχόληση παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη.

Διαφήμιση

Η ανεργία μειώθηκε μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων, αλλά κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών στο 42,3% έναντι 44,2% τον Απρίλιο του 2017, στην ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών 25,4% από 27,5%. Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν επίσης στην ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών (18,4% έναντι 19,2%, στην ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών (16,7% από 17,1%). Στην ομάδα 55-64 ετών (15,6% από 18,6%) και ηλικιακή ομάδα 65-74 ετών (11,0% από 11,7%).

Σε επίπεδο φύλου, το ποσοστό ανεργίας ήταν σημαντικά χαμηλότερο για τους άνδρες (16,5 τοις εκατό από 18,2 τοις εκατό) από ό, τι για τις γυναίκες (24,7 τοις εκατό από 26,1 τοις εκατό).

Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφηκαν στην Κρήτη (11,6%), ακολουθούμενη από τη Θεσσαλία – τη Στερεά Ελλάδα (18,6%) και τα νησιά του Αιγαίου (19,5%).
Αντιθέτως τα υψηλότερα ποσοστά ανεργία σημειώθηκαν στην Ήπειρο-Δυτική Μακεδονία με 25,5%.

Διαφήμιση