Προσφυγικό: Ολόκληρη η κρίση σε δυο interactive γραφικά

Προσφυγικό: Ολόκληρη η κρίση σε δυο interactive γραφικά

Ενώ το προσφυγικό επανέρχεται επιτακτικά στην πολιτική ατζέντα της Ευρώπης, το Crisis Monitor, που παρακολουθεί την κρίση από το 2016, διαμόρφωσε δυο απεικονίσεις των ροών προς την Ευρώπη από τις χώρες προέλευσης, με στόχο την αντικειμενική καταγραφή και οπτικοποίησή του, έτσι ώστε να γίνεται καλύτερα αντιληπτό και να εντοπίζονται ευκολότερα οι τάσεις.

Το Crisis Monitor παρουσιάζει μια ζωντανή καταγραφή της κατάστασης όπως τη διαμόρφωσαν η Lucify και η Ville Saarinen. Στόχος είναι η αντικειμενική ανάδειξη της βαρύτητας του προβλήματος έτσι ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση της κρίσης και η εμπλοκή περισσοτέρων ανθρώπων στη διαδικασία αντιμετώπισής της.

Τα δεδομένα στα οποία βασίζεται η παρουσίαση προέρχονται από τον ΟΗΕ

Διαφήμιση

Διαφήμιση