Ναρκωτικά: Η τάση παραμένει ανοδική, παρά τις εκστρατείες….

Ναρκωτικά: Η τάση παραμένει ανοδική, παρά τις εκστρατείες….

Το νόημα των στατιστικών είναι η ανίχνευση των τάσεων, των διαφοροποιήσεων και η συμβολή στην εξαγωγή συμπερασμάτων, στα ναρκωτικά, όμως, η τάση είναι σταθερή για πάνω από 50 χρόνια και τα συμπεράσματα επίσης, ωστόσο οι δράσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος αποδεικνύονται, επίσης σταθερά, ανεπαρκείς.

Η πρόσφατα δημοσιευθείσα «Παγκόσμια έκθεση για τα ναρκωτικά» του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά και το έγκλημα (2018) αποκάλυψε έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό χρηστών παράνομων ναρκωτικών στον κόσμο.

Το 2016 υπολογίστηκαν 208 εκατομμύρια χρήστες, ενώ το 2016 ο αριθμός αυτός ανήλθε στα 275 εκατομμύρια – αντιπροσωπεύοντας ρυθμό ανάπτυξης 32,2%.

Διαφήμιση

Διαφήμιση