Η ΕΚ κατέθεσε τη μήνυση κατά της FF Group

Η ΕΚ κατέθεσε τη μήνυση κατά της FF Group

Κατέθεσε, σήμερα, όπως είχε εξαγγείλει την έγγκληση-μήνυση κατά της FF Group η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για την καθυστέρηση στην παροχή οικονομικών στοιχείων, όπως τις ζητήθηκε, αν και η EY έχει ήδη ξεκινήσει τον επανέλεγχο των λογιστικών καταστάσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι επειδή πρόκειται για έγκληση, η ΕΚ μπορεί ανά πάσα στιγμή να την αποσύρει, ενώ μπορεί να καταπέσει εφόσον παρασχεθούν τα σχετικά στοιχεία.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σημειώνει ότι «με την ευκαιρία αυτή και λαμβάνοντας υπόψη δημοσιεύματα που αναφέρονται στην υπόθεση της εν λόγω εταιρίας, αλλά και στους χειρισμούς εκ μέρους της Εποπτικής Αρχής, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

– Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως Ανεξάρτητη Αρχή, σε ότι αφορά τις δικές της αρμοδιότητες, κινήθηκε έγκαιρα καθ’ όλη τη διάρκεια της επίμαχης υπόθεσης με γνώμονα τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3371/2005, αρ. 17), τη συσσωρευμένη εμπειρία των στελεχών της καθώς και τις διεθνείς πρακτικές.

– Με απόλυτη αφοσίωση στην αποστολή της για την προστασία των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, προχώρησε στις προβλεπόμενες και αναγκαίες ενέργειες σε όλα τα στάδια εξέλιξης της υπόθεσης και προς όλες τις κατευθύνσεις.

– Είναι προφανές ότι οι επιμέρους ενέργειες που σχετίζονται με τη διενέργεια ελέγχων, δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιούνται, καθ΄ όσον υπόκεινται σε σχετικούς περιορισμούς που προβλέπονται για το απόρρητο.

– Συνεπώς συνιστούμε στους επενδυτές να ενημερώνονται για την υπόθεση από τις επίσημες πηγές, αναμένοντας τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγονται σε πολλά επίπεδα.

Διαφήμιση