ΔΕΗ: Ξεκινάει η διαδικασία ιδιωτικοποίησης των λιγνιτικών μονάδων

ΔΕΗ: Ξεκινάει η διαδικασία ιδιωτικοποίησης των λιγνιτικών μονάδων

Σε κίνηση τίθεται πλέον το πρόγραμμα ιδιωτικοποίηση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, το οποίο συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, ώστε να αποφύγει τη διακοπή από τους διαμαρτυρόμενους συνδικαλιστές.

Η πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στο επίπεδο της παραγωγής.

Τα προτεινόμενα από τη διοίκηση της ΔΕΗ μέτρα καταψήφισαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο Δ.Σ. και συγκεκριμένα οι κ. Νίκος Φωτόπουλος και Παντελής Καραλευθέρης, ενώ λευκό ψήφισε ο εκπρόσωπος του Δημοσίου κ. Αρης Βατάλης.

Διαφήμιση

Εκτός τηλεδιάσκεψης κινδύνεψε να μείνει ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Γιώργος Ανδριώτης όταν συνδικαλιστές εισέβαλαν στο γραφείο του και του απαγόρευσαν την πρόσβαση στο σταθερό του τηλέφωνο. Ο κ. Ανδριώτης εξουσιοδότησε τελικά, μέσω μηνύματος που έστειλε από το κινητό του, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Μανόλη Παναγιωτάκη να ψηφίσει για λογαριασμό του υπέρ των μέτρων.

Η εισήγηση της διοίκησης με θέμα «Λήψη διαρθρωτικών μέτρων για την πρόσβαση στον λιγνίτη – Απόσχιση κλάδων λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε.» εγκρίθηκε τελικά με 8 ψήφους υπέρ, δύο κατά και ένα λευκό.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε:

1. Τον ορισμό της 31.3.2018 ως ημερομηνίας σύνταξης των λογιστικών καταστάσεων για την απόσχιση από τη ΔΕΗ των κλάδων λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής Μεγαλόπολης και Μελίτης και την εισφορά τους στις νέες εταιρείες που θα ιδρυθούν σε εφαρμογή του νόμου 4533/2018.

2. Την επικύρωση της επιλογής της «ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών» ως τον ορκωτό ελεγκτή που θα συντάξει τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που θα εισφερθούν στις νέες εταιρείες.

3. Την ανάθεση του έργου του συμβούλου που θα υποστηρίξει τη ΔΕΗ για την απόσχιση των επιχειρησιακών κλάδων Μεγαλόπολης και Μελίτης στην PricewaterhouseCoopers Business Solutions.

4. Την πρόσληψη της HSBC Bank ως χρηματοοικονομικού συμβούλου της ΔΕΗ, για τη διάθεση, μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, σε ενδιαφερόμενο/ους επενδυτή /ές, των νέων εταιριών που θα σχηματιστούν και θα εκμεταλλεύονται τους κλάδους λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής Μεγαλόπολης και Μελίτης.

5. Την πρόσληψη της δικηγορικής εταιρείας DLA PIPER UK LLP, ως νομικού συμβούλου, που θα υποστηρίξει τη ΔΕΗ σε όλα τα προβλεπόμενα στάδια της αποεπένδυσης λιγνιτικής παραγωγής.

6. Την εξουσιοδότηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου όπως προτείνει εκ μέρους της ΔΕΗ και από κοινού με το ελληνικό Δημόσιο, προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την πρόσληψη της εταιρείας KPMG Advisors A.E. ως εντολοδόχου παρακολούθησης (Monitoring Trustee), σύμφωνα με την πρόβλεψη του ν.4533/2018.