Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στριμώχνει FF Group και Ecovis μετά την έκθεση QCM

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στριμώχνει FF Group και Ecovis μετά την έκθεση QCM

Στριμώχνει την FF Group και την εταιρία ορκωτών λογιστών Ecovis η Επιτροπή Κεφαλαιγοράς, μετά τον πόλεμο εκθέσεων και ανακοινώσεων που ξέσπασε με το επενδυτικό Fund Quintessential Capital Management, ζητώντας νέο έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εισηγμένης από μια από τις τέσσερις μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες, με σαφές χρονοδιάγραμμα, ενώ παράλληλα θα αιτηθεί περισσότερων στοιχείων από το fund, ενώ θα ελέγξει και τις πράξεις στη μετοχή.

Διαφήμιση

Οι ενέργειες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι ξεκάθαρα επικεντρωμένες στην FF Group, καθώς η δικαιοδοσία της έναντι του fund είναι αφενός περιορισμένες και αφετέρου η δημοσίευση αιτιολογικών εκθέσεων για την ανάληψη θέσης επί μετοχών, από διεθνώς πιστοποιημένους αναλυτές είναι κοινή πρακτική.

Ωστόσο, η πρωτοβουλία της αίτησης επανελέγχου των οικονομικών στοιχείων της Folli Follie από άλλους ελεγκτές και το αίτημα για επαναξιολόγηση της Ecovis από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, καταδεικνύουν σαφή ανησυχία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την ποιότητα και την αξιοπιστία της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, όπως ακριβώς καταγγέλλει το QCM.

Διαβάστε  Η FF Group απαντά στην QCM, που εστιάζει, τι ξεχνάει

Από την Παρασκευή και κατά τη διάρκεια του Σαββοτοκύριακου έως και πριν από λίγη ώρα FF Group και QCM ανταλλάσσουν κατηγορίες, μέσω εκθέσεων, ανακοινώσεων και συνεντεύξεων. Η QCM εστιάζει σε ανακρίβειες της Folli Follie για το δίκτυό της, εγείρει ερωτηματικά για τις πωλήσεις και επισημαίνει τις αρνητικές ταμειακές ροές. Η FF Group κάνει λόγο για οργανωμένο σχέδιο υποτιμητικής κερδοσκοπίας με κατασκευασμένα στοιχεία.

Folli Follie Chart
Η ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή με αφορμή την έκθεση, αλλά και τις τρεις ανακοινώσεις με τις οποίες απαντά η FFG και έχοντας ως στόχο την εύρυθμη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς εν γένει και την προστασία των συναλλασσόμενων σε αυτήν προχωρά στις ακόλουθες ενέργειες.

1. Θα ζητήσει από την εισηγμένη εταιρεία, να προβεί σε πρόσθετο ανεξάρτητο έλεγχο στοιχείων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεών της για την χρήση 2017, από αναγνωρισμένη διεθνή ελεγκτική εταιρεία, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας της FFG προέρχεται εκτός Ελλάδος.

Ως προς τον ανεξάρτητο έλεγχο θα τεθεί σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, για τα δε αποτελέσματά του, θα υπάρξει ανακοίνωση στο επενδυτικό κοινό.

2. Έχει ζητήσει από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, ως αρμόδιας Αρχής για τον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, να προβεί σε κατά προτεραιότητα ποιοτικό έλεγχο της εργασίας του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της FFG επί των οικονομικών της καταστάσεων, για την οικονομική χρήση 2017.

3. Θα ζητήσει από το επενδυτικό κεφάλαιο Quintessential Capital Management να προβεί σε αναλυτική επεξήγηση των επιχειρημάτων που παραθέτει στην ως άνω έκθεση, προσκομίζοντας τα σχετικά στοιχεία.

4. Όπως κατά πάγια πρακτική πράττει σε περιπτώσεις σημαντικής διακύμανσης κινητών αξιών εκδοτών, έχει ήδη ξεκινήσει διερεύνηση των συναλλαγών.

Διαφήμιση