Το big short της QCM κατά της FF Group για τα faux στοιχεία

Αν τα στοιχεία ευσταθούν τότε το πλήγμα θα είναι μεγάλο όχι μόνο για την εταιρία αλλά και για την ελληνική κεφαλαιαγορά καθώς θα αποδειχθεί, για ακόμη μια φορά, η ανεπάρκεια των θεσμικών φορέων και ελεγκτικών μηχανισμών

Το big short της QCM κατά της FF Group για τα faux στοιχεία

Σεισμό στην ελληνική κεφαλαιαγορά, πλήγμα στους ελεγκτικούς φορείς και εποπτικούς θεσμούς συνιστά η έκθεση της Fund Quintessential Capital Management για την FF Group, με την οποία κατηγορεί την ελληνική πολυεθνική για faux οικονομικά στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα που παρουσιάζεται στις καταστάσεις της εταιρίας δεν αντανακλά την πραγματική.

Ήδη η έκθεση και η ανακοίνωση ανάληψης μεγάλης short θέσης από το Fund έχει οδηγήσει σε κατάρρευση τη μετοχή στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ωστόσο το ζήτημα δεν περιορίζεται στην εταιρία και την πορεία των τίτλων της, αλλά είναι ευρύτερο καθώς η διοίκηση και με την αναδοχή τραπεζών και με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχει πραγματοποιήσει αυξήσεις κεφαλαίου, έχει εξαγοράσει εταιρίες, ενώ έχει πουλήσει και μετοχές σε θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συνεπώς, τίθεται αβίαστα ζήτημα επάρκειας των ελεγκτών, εποπτών και εν γένει ασφάλειας των διαδικασιών, ενώ πλήττεται ευθέως η αξιοπιστίας απέναντι στους επενδυτές, καθώς 20 χρόνια μετά την κρίση του 1999 και παρά την εφαρμογή των οδηγιών MiFid φαινόμενα μεγάλης κλίμακας παραπλάνησης και χειραγώγησης της επενδυτικής κοινότητας επιμένουν.

Διαφήμιση

Σύμφωνα με την ανάλυση της QCM η Folli Follie παρουσιάζει ουσιωδώς ανακριβή εικόνα για το δίκτυο, ιδιαίτερα στην Κίνα και την Ασία, δεν διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πωλήσεων, παραγωγής και logistics, σε αγορές που αναφέρει τζίρο 1 δισ. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η γραμμή ζωής της εταιρίας είναι ιδιαίτερα λεπτή καθώς η ρευστότητά της συγκεντρώνεται σε μια αμφιβόλου ποιότητας θυγατρική όπου η πραγματική διαθεσιμότητα των κεφαλαίων δεν μπορεί να ελεγχθεί, ενώ σε συνδυασμό με τις αρνητικές ταμειακές ροές θα είναι αδύνατο να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα υψηλές βραχυχρόνιες υποχρεώσεις.

Η QCM εστιάζει επίσης στη ραγδαία αύξηση απαιτήσεων και αποθεμάτων, πολιτική που παρατηρείται συχνά σε εταιρίες που επιχειρούν να αποκρύψουν την επιδεινούμενη κατάστασή τους, καθώς το ισοζύγιο, όπως αυτό μεταφέρεται στο κεφάλαιο κίνησης, ανέρχεται στο 1,5 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση 1 δισ. τα τελευταία χρόνια.

H διοίκηση της Folli Follie σε ανακοίνωση που εξέδωσε χαρακτηρίζει την ανάλυση “ανυπόστατο, ψευδές, συκοφαντικό και παραπλανητικό δημοσίευμα”, επιφυλάσσεται για την ανάληψη νομικής δράσης και για την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης που θα απαντά στην QCM.

“Το σημερινό δημοσίευμα της Quintessential Capital Management είναι ανυπόστατο, ψευδές, συκοφαντικό και παραπλανητικό με άμεσο αποτέλεσμα τη ζημία των συμφερόντων της εταιρείας και των μετόχων της”,

υπογραμμίζει σε ανακοίνωση της η FOLLI-FOLLIE.

Η αναφέρει επίσης ότι

“επιφυλάσσεται να επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό με αναλυτικά στοιχεία διάψευσης των κατ’ ιδίαν ψευδών πληροφοριών και στοιχείων που αναφέρονται στο εν λόγω δημοσίευμα”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η QCΜ είναι η εταιρία που με έκθεσή της οδήγησε στην κατάρρευση της Globo μέσα σε 12 ώρες, ενώ η προηγούμενη short θέση της, στην American Addiction Center οδήγησε σε βουτιά της μετοχής 70% εντός δύο εβδομάδων από τη δημοσίευση της έκθεσής.

Η QCM εντοπίζει σειρά ζητημάτων στα οποία αναφέρεται επιγραμματικά και αναλυτικά:

Α. Το δίκτυο των σημείων πώλησης (POS) εμφανίζεται σημαντικά μικρότερο από το αναμενόμενο: Πραγματοποιήσαμε μια εκτεταμένη due diligence και ελέγξαμε κάθε μεμονωμένο POS, σε μεγάλη συχνότητα σε πολλαπλούς τρόπους: σε αντίθεση με τα 630 POS που αναφέρονται στην ετήσια έκθεση του 2016, βρήκαμε στοιχεία μόνο για POS 289. Η πλειοψηφία των υπολοίπων φαίνεται να έχει διακόψει τις δραστηριότητές της.

B. Επιτόπιοι έλεγχοι: επισκεφθήκαμε πολλά POS της FF σε βασικές στρατηγικές τοποθεσίες (π.χ. Νέα Υόρκη και Τόκιο, Ιαπωνία) και επιβεβαιώσαμε ότι πολλά κρίσιμα περιουσιακά στοιχεία που η εταιρία εξακολουθεί να εμφανίζει στο δικό της site (π.χ. καταστήματα FF Soho ή FF Madison Avenue), έχουν κλείσει. Παρατηρήσαμε επίσης πως μεγάλος αριθμός των καταστημάτων (Point Of Sales-POS), συμπεριλαμβανομένων αυτών σε θέσεις κλειδιά φαίνεται να είναι πολύ μικρού μεγέθους και σε διαδικασία εκκαθάρισης.

Γ. Ψηφιακή παρουσία: Πραγματοποιήσαμε έναν έλεγχο σχετικά με την παρουσία της FF online, ελέγχοντας την επισκεψιμότητα και τη δημοτικότητα του ιστότοπου σε κοινωνικά μέσα και τη συγκριτική αξιολόγηση έναντι ανταγωνιστών της FF. Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η ψηφιακή η παρουσία της, ιδιαίτερα στην Ασία, είναι ενδεικτική μιας πολύ μικρότερης εταιρίας.

Δ. Οικονομική ανάλυση: Τα επίσημα στοιχεία της FF δείχνουν αύξηση των εσόδων και των κερδών, αλλά συνεχώς αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές, το μεγαλύτερο των οποίων εξηγείται από το μεγάλο και αυξανόμενο κεφάλαιο κίνησης στις θυγατρικές της στην Ασία. Το ποσό των απαιτήσεων και τα αποθέματα των θυγατρικών της FF στην Ασία φαίνονται ξεκάθαρα δυσανάλογα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.

Ε. Κινεζικές θυγατρικές: Η FF δηλώνει έσοδα ύψους 1 δισ. δολαρίων από την Ασία, από τα οποία πιθανώς η Κίνα κατέχει το μερίδιο του λέοντος (το 70% του ασιατικού δικτύου είναι εκεί). Παραδόξως, διαπιστώσαμε ότι το μόνο δύο κινεζικές θυγατρικές της FF, Fu Li Fu Lei και Binlianyun, παράγουν μόνο περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια
έσοδα και μαζί έχουν περίπου 50 POS μόνο.

ΣΤ. Ανησυχίες σχετικά με τους ελεγκτές: μετά τον έλεγχο των λογαριασμών για αρκετά χρόνια μέσω της Baker Tilly (λογιστική εταιρεία), η FF άλλαξε πρόσφατα στην Ecovis μια σχετικά άγνωστη επιχείρηση. Επιπλέον, οι ελεγκτές της οντότητας που ενοποιούν τις πωλήσεις της FF στην Ασία, συνολικού ύψους περίπου 1 δισ. δολαρίων, φαίνεται να είναι ιδιαίτερα μικρή επιχείρηση με προσωπικό μόλις δύο ατόμων. Σύμφωνα με παράγοντες από τους Big Four, η εν λόγω εταιρία μπορεί να είναι ανεπαρκής για έναν έλεγχο αυτού του μεγέθους ($ 1 δισ. πωλήσεων, εκατοντάδες POS σε πολλές χώρες).

Φερεγγυότητα / ρευστότητα:

Σύμφωνα με την QCM η Η FF έχει χρέος ύψους 400 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ενός ομολόγου ύψους 250 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2019 και ενός 2021 ομολόγου ύψους € 150 εκατ. Διαθέτει μετρητά
€ 331 εκατ., ωστόσο αυτό που ανησυχεί τους αναλυτές είναι ότι εκ της συνολικής θέσης σε μετρητά τα 217 εκατ. εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της FF Group Sourcing Limited, θυγατρικής της FF.
Στην έκθεση επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα μετρητά δεν αποδειχθούν τόσο “διαθέσιμα”, η FF θα μείνει με περίπου 110 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία σε συνδυασμό με τις αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές δεν επαρκούν για την αποπληρωμή των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της.

Φουσκωμένες πωλήσεις, διογκωμένα αποθέματα

Σύμφωνα με τη ανάλυση της QCM το έλλειμμα μεταξύ των αναφερόμενων εσόδων και ταμειακών ροών ύψους 1 δις ευρώ που αναφέρθηκε παραπάνω εξηγείται σχεδόν εξ ολοκλήρου με μια τεράστια αύξηση του κεφαλαίου κίνησης (€ 928 εκατ.) αυξάνοντας από € 611 εκατ. το 2012 σε € 1,5 δισ το 2017.

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης συγκεντρώνεται στην Ασία (85%) και συνίσταται σε εισπρακτέες απαιτήσεις και στα αποθέματα: και οι δύο φαίνονται να υπερβαίνουν τα όρια, ειδικά σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της FF: Michael Kors και τα tapestry, για παράδειγμα, έχουν κύκλο ωρίμανσης απαιτήσεων περίπου 20 ημερών και ανακύκλωσης αποθέματος 120 ημερών. Η Pandora, που εστιάζει μόνο στα κοσμήματα, έχει ένα ελαφρώς μεγαλύτερο κύκλο αποθεμάτων που φτάνει τις 170 ημέρες.

Τα επίπεδα που παρουσιάζει η FF είναι εκτός, όμως εκτός ανταγωνισμού καθώς φτάνει τις 154 για τις εισπράξεις και τις 274 ημέρες ανακύκλωσης αποθεμάτων.

Εφόσον τα στοιχεία της QCM ευσταθούν, ακόμα σε κάποιο βαθμό, θα χρειαστεί να απολογηθούν και οι διαχειριστές κεφαλαίων που επένδυσαν λεφτά στην εταιρία, όπως η κινεζική Fosun που βρίσκεται στη short list για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Director of Data Analysis του crisismonitor.gr και επικεφαλής της Crisis Labs, ασχολείται με την τεκμηρίωση οικονομικών και επιχειρηματικών μοντέλων και τη διαχείριση ρίσκου στις αγορές. Μαθηματικός, με μεταπτυχιακό σε πρακτικές αναγνώρισης και διαχείριση επιχειρησιακού κινδύνου και υποψήφια διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. "Οι αγορές είναι ζωντανοί οργανισμοί και αντιδρούν στην επιβολή"