Μυτιληναίος: Έκρηξη κερδών 352,4%

Μυτιληναίος: Έκρηξη κερδών 352,4%

Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας και υπέρβαση των στόχων που είχε θέσει η διοίκηση για το 2017 ανακοίνωσε ο Μυτιληναίος ένδειξη ότι οι επιλογές αποδίδουν και ότι το περιβάλλον βελτιώνεται καλύτερα απ ότι αρχικά αναμενόταν.

Ο τζίρος ενισχύθηκε κατά 22,5%, λόγω της εξαιρετικής επίδοσης του Τομέα Μεταλλουργίας, της υψηλής επίδοσης του Τομέα της Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου, αλλά και της συνεισφοράς του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών.

Τα EBITDA σημείωσαν μεγάλη αύξηση 37,6% στα €306,0 εκατ. έναντι €222,4 εκατ. το 2016, η οποία αποδίδεται στην ιστορικά υψηλή επίδοση του Τομέα Μεταλλουργίας, η οποία έχει και το μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους.

Διαφήμιση

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ενισχύθηκαν 352,4% και διαμορφώθηκαν σε €154,6 εκατ. έναντι €34,2 εκατ. το 2016.

Διαβάστε  ΕΛΠΕ: Έκρηξη κερδών και περιθωρίων το 2017

Η διοίκηση αποδίδει τη σημαντική κατά 270,2% αύξηση των καθαρών κερδών ανά μετοχή, στην εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακος και τη μείωση του λειτουργικού κόστους που επέφερε η αναδιάρθρωση και ο εταιρικός μετασχηματισμός.

Σε επίπεδο one-off η εταιρία επωφελήθηκε από την απόφαση της Σερβίας να κλείσει μια χρονίζουσα διαμάχη καταβάλλοντας τον Μυτιληναίο 40 εκατ., ενώ επιβαρύνεται από αρνητική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την προμήθεια ρεύματος από τη ΔΕΗ τα έτη 2007-8 κατά 22,1 εκατ. σε επίπεδο καθαρών κερδών.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Mυτιληναίος ανέφερε:

«O εταιρικός μετασχηματισμός αποτέλεσε ένα ακόμη βήμα στη μετεξέλιξη της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σε μια ισχυρή διεθνή εταιρεία, θέτοντας τις κατάλληλες οργανωτικές δομές και επιτυγχάνοντας σημαντικές λειτουργικές και οικονομικές συνέργειες. Η αύξηση της κερδοφορίας το 2017, η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής δομής και οι προοπτικές υψηλών χρηματοροών και των τριών Τομέων Επιχειρησιακής Δραστηριότητας της Εταιρείας, ανοίγουν το δρόμο για το επόμενο βήμα εξέλιξης.

Μέσα από ένα νέο πρόγραμμα στοχευμένων επενδύσεων σε έργα με υψηλούς βαθμούς απόδοσης, η Εταιρεία αποσκοπεί αφενός στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητάς της σε διεθνές επίπεδο και αφετέρου στην αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας, ωθώντας σε υψηλότερα επίπεδα τα οικονομικά της μεγέθη προς όφελος των εργαζομένων, των μετόχων αλλά και της Ελληνικής Οικονομίας»

Συνέπεια της αυξημένης κερδοφορίας και της ισχυροποίησης του ισολογισμού μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό αποτελεί και η έναρξη πληρωμής μερισμάτων προς τους μετόχους σε διατηρήσιμη βάση.

Διαβάστε  Έργο 200 εκατ. πήρε ο Μυτιληναίος στην Ισπανία

Συγκεκριμένα για τη χρήση του 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει τη διανομή μερίσματος €0,32 ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 3,50% με βάση το κλείσιμο της τιμής της μετοχής την 31/12/2017.

Διαφήμιση