Προσφυγικό: Επιπλέον 3 δισ. ενέκρινε η ΕΕ για την Τουρκία

Προσφυγικό: Επιπλέον 3 δισ. ενέκρινε η ΕΕ για την Τουρκία

Την ανανέωση της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για το προσφυγικό με την καταβολή επιπλέον 3 δισ. ευρώ στην Άγκυρα αποφάσισε η Κομισιόν, εκ των οποίων το 1 δισ. προέρχεται από κοινοτικούς πόρους και τα 2 δισ. από κρατικές χρηματοδοτήσεις. Η απόφαση αν και συμπίπτει τη συνεχιζόμενη κράτηση των δυο Ελλήνων στρατιωτικών, εν τούτοις κρίθηκε ότι πρέπει να εξεταστεί αποστασιοποιημένα ώστε να μην διευρυνθεί το θέμα και δοθεί χώρος στην Τουρκία για μεγαλύτερες απαιτήσεις.

Συνολικά από την έναρξη της συμφωνίας η Τουρκία έχει ήδη λάβει 6 δισ. ευρώ, ενώ θα λάβει επιπλέον 3 δισ., για το 2018, ανεβάζοντας τη συνολική ευρωπαϊκή στήριξη στα 9 δισ. ευρώ για την τριετία 2016-18.

Ακολουθώντας τη δέσμευσή της να υποστηρίξει τους Σύρους πρόσφυγες στην Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποιεί πρόσθετη χρηματοδότηση για τη Στήριξη των Προσφύγων, η οποία έχει μέχρι στιγμής δώσει 500.000 παιδιά πρόσβαση στην εκπαίδευση και υποστηρίζει 1.2 εκατομμύρια πρόσφυγες με μηνιαίες καταβολές μετρητών.
Η απόφαση, της Κομισιόν, θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για τη δεύτερη δόση των 3 δισ. ευρώ, όπως προβλέπεται στη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, κινητοποιώντας 1 δισ. Ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η πρώτη δόση του μηχανισμού που δημιουργήθηκε το 2016 αποτελείται από 1 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και 2 δισ. Ευρώ από τις συνεισφορές των κρατών μελών. Η Επιτροπή προτείνει τη συνέχιση αυτού του διακανονισμού, ούτως ώστε να συνεχιστεί η επιτυχής και αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού για έργα υπέρ των προσφύγων στην Τουρκία.

Διαφήμιση

Ο αρμόδιος επίτροπος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση, Γιοχάνες Χαν, δήλωσε:

“Σήμερα, η Επιτροπή κάνει το πρώτο βήμα στην κινητοποίηση πρόσθετης στήριξης στο πλαίσιο του Μηχανισμού για τους Συριακούς Πρόσφυγες στην Τουρκία. Η δημοσίευση της δεύτερης ετήσιας έκθεσης επισημαίνει σαφώς τα θετικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής και πόσο ζωτικής σημασίας και αποτελεσματική είναι η διευκόλυνση, υποστηρίζοντας τους πιο ευάλωτους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής τους στην Τουρκία, μειώνοντας έτσι τις μεταναστευτικές πιέσεις. Καλώ τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν να κινητοποιήσουν επιπλέον 3 δισ. ευρώ, να συνεχίσουμε την απαραίτητη βοήθεια μας. “

Ο Χρήστος Στυλιανίδης, αρμόδιος Επίτροπος για την Ευρωπαϊκή Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, δήλωσε:

“Από την παροχή βοήθειας στα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο για να προσφέρουν πρόσβαση στις ευάλωτες οικογένειες σε βασικές υπηρεσίες, η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία έφερε απτά αποτελέσματα. μέσω της υποστήριξης μέσω του μεγαλύτερου προγράμματος παροχής βοήθειας σε μετρητά. Η νέα χρηματοδότηση θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Τουρκία και ανθρωπιστικές οργανώσεις για να βοηθήσουμε τους ευάλωτους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής τους ».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη εκπληρώσει τη δέσμευσή της να χορηγήσει 3 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2016 και το 2017 μέσω του Μηχανισμού για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, ενώ το πλήρες ποσό έχει προγραμματιστεί, δεσμευθεί και αναληφθεί πριν από το τέλος του 2017. Με την Τουρκία να φιλοξενεί περίπου 3,5 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες, η Επιτροπή δεσμεύεται να συνεχίσει αυτή την υποστήριξη, καθώς η ανάγκη για βοήθεια εξακολουθεί να είναι σημαντική. Σύμφωνα με τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να κινητοποιήσουν επιπλέον 3 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ΕΕ προς τους πρόσφυγες στην Τουρκία αμέσως μετά τη σύναψη των διαθέσιμων πόρων. Η σημερινή απόφαση απορρέει από αυτό και επιδιώκει να διασφαλίσει ότι το πολύτιμο έργο του μηχανισμού μπορεί να συνεχιστεί.

Το ιστορικό παροχής ζωτικής υποστήριξης

Τα χρήματα από τη Στήριξη προορίζονται για έργα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής με επίκεντρο την ανθρωπιστική βοήθεια, την εκπαίδευση, την υγεία, τις δημοτικές υποδομές και την κοινωνικοοικονομική στήριξη. Μια έκθεση εφαρμογής που δημοσιεύθηκε σήμερα επιβεβαιώνει ότι η διευκόλυνση παρέχει θετικά, απτά και αποτελεσματικά αποτελέσματα για τους πρόσφυγες στην Τουρκία.

Πρόοδος της ανθρωπιστικής βοήθειας

Στο πλαίσιο του ανθρωπιστικού σκέλους του μηχανισμού, έχουν διατεθεί 1,38 δισεκατομμύρια ευρώ και έχουν συναφθεί τα 45 ανθρωπιστικά σχέδια με 19 εταίρους, καλύπτοντας τις βασικές ανάγκες, την προστασία, την εκπαίδευση και την υγεία. Η ΕΕ συνέχισε να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ιδιαίτερα ευάλωτων προσφύγων μέσω του δικτύου κοινωνικής ασφάλειας έκτακτης ανάγκης, το οποίο ωφελεί 1,2 εκατομμύρια από τους πιο ευάλωτους πρόσφυγες. Το Πρόγραμμα Μεταβατικών Μεταφορών Χρηματοκιβωτίων για Παιδεία ξεκίνησε το 2017 και είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης Εκτάκτων Αναγκών που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, διευκολύνοντας την πρόσβαση των πληθυσμών προσφύγων στα επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα. Από τον Φεβρουάριο του 2018, πάνω από 266.000 παιδιά παρακολούθησαν σχολείο και οι οικογένειές τους έλαβαν οικονομική ενίσχυση μέσω του προγράμματος Υποκατάστημα Ταμειακών Μεταβιβάσεων για Εκπαίδευση.

Αποτελέσματα στην εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνικοοικονομική υποστήριξη

Στο σκέλος μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της διευκόλυνσης, διατέθηκαν 1,611 δισ. Ευρώ, και τα 27 έργα έχουν ανατεθεί και έχουν εκταμιευθεί 747 εκατ. Ευρώ. Ο μηχανισμός εξακολουθεί να υποστηρίζει μακροπρόθεσμα μέσα διαβίωσης, κοινωνικοοικονομικές και εκπαιδευτικές προοπτικές προσφύγων στην Τουρκία. Αυτή η στήριξη βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να βελτιώσουν την εκπαιδευτική υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών κτιρίων και του εκπαιδευτικού υλικού. Από τον Οκτώβριο του 2017, μια άμεση επιχορήγηση ύψους 300 εκατ. Ευρώ, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, προωθεί την ενσωμάτωση των συριακών παιδιών στο τουρκικό εκπαιδευτικό σύστημα και έχει παράσχει 312.000 παιδιά με εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας από σχεδόν 5.500 Τουρκικές γλώσσες καθηγητές.

Με την υποστήριξη της KfW και της Παγκόσμιας Τράπεζας, η κατασκευή και ο εξοπλισμός 125 δομών και 50 προκατασκευασμένων σχολείων θα ωφελήσει 124.000 παιδιά πρόσφυγες ετησίως. Επιπλέον, συνεργάζεται με το τουρκικό Υπουργείο Υγείας, η Στήριξη χορήγησε 300 εκατ. ευρώ βοήθειας για να εξασφαλίσει πρόσβαση των προσφύγων σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένου του εμβολιασμού περισσότερων από 217.000 συριακών παιδιών προσφύγων. Από το Δεκέμβριο του 2017, οι πρόσφυγες έχουν επωφεληθεί από πάνω από 760.000 πρωτοβάθμιες διαβουλεύσεις για την υγειονομική περίθαλψη. Για τη βελτίωση της απασχόλησης και της ένταξης στην αγορά εργασίας προσφύγων και ευάλωτων μελών των κοινοτήτων υποδοχής, νέα έργα θα προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση σε 15.100 άτομα και 7.400 άτομα θα επωφεληθούν από την αναζήτηση εργασίας και συμβουλευτικές συνεδρίες.