Η Κύπρος απέκτησε υφυπουργείο Ναυτιλίας

Η Κύπρος απέκτησε υφυπουργείο Ναυτιλίας

Υφυπουργείο Ναυτιλίας απέκτησε από τις αρχές Μαρτίου η Κύπρος, υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και αρμόδια υφυπουργό την Νατάσα Πηλείδου, μέχρι πρότινος γενική διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA).

Η έγκριση για τη δημιουργία Υφυπουργείου Ναυτιλίας στην Κύπρο τον περασμένο Ιούλιο αποτελεί απόδειξη της προσπάθειας της κυπριακής κυβέρνησης να προσελκύσει τη ναυτιλία, όχι μόνο ως καταφύγιο κεφαλαίων αλλά και ως ορμητήριο.

Σύμφωνα με κυπριακά μέσα ενημέρωσης, στόχος της κυπριακής κυβέρνησης αποτελεί η ενίσχυση της συμβολής της ναυτιλίας στην οικονομία της χώρας. Σήμερα ο ναυτιλιακός τομέας της Κύπρου συμβάλει ετησίως κατά 7% στο ΑΕΠ της χώρας.

Διαφήμιση

Το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο συμμετείχε ενεργά στη πολύχρονη προσπάθεια προώθησης του σχετικού Νομοσχεδίου έχοντας τη στήριξη των Εταιρειών-Μελών του και άλλων σημαντικών συνεργατών. Επιπρόσθετα, συνεργάστηκε στενά μαζί με το Υπουργείο Μεταφορών και το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και φυσικά, το γραφείο της Προεδρίας, στην προετοιμασία των απαραίτητων λειτουργικών προϋποθέσεων έτσι ώστε το Υφυπουργείο Ναυτιλίας να είναι σε είναι θέση να λειτουργήσει εύρυθμα από την πρώτη μέρα εφαρμογής του.