Εισαγγελία ιδρύει η Σαουδική Ααβία

Εισαγγελία ιδρύει η Σαουδική Ααβία

Έμφαση στην αντιμετώπιση της διαφθοράς δίνει ο διάδοχος του στέμματος στη Σαουδική Αραβία, καθώς η πρώτη προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί το ζήτημα ως μοχλός εμπέδωσης των πολιτικών εξελίξεων και εδραίωσης της κυριαρχίας του, κρίθηκε επιτυχής.

Για το λόγο αυτό ο βασιλιάς Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας, διέταξε την ίδρυση ειδικών τμημάτων στην Εισαγγελία για τις έρευνες και διώξεις υποθέσεων διαφθοράς.

Η απόφαση αυτή έχει ως στόχο να επιταχύνει και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της εκστρατείας κατά της διαφθοράς, που προωθείται τους τελευταίους μήνες στο πλούσιο βασίλειο των Σαούντ και η οποία είχε οδηγήσει στη σύλληψη 11 πριγκίπων και αρκετών ακόμη επιχειρηματιών.

Διαφήμιση

Πέραν της ουσίας της έχει και έναν συμβολισμό, καθώς θέλει να δείξει ότι ο ηγέτης του βασιλείου δεν προτίθεται να κάνει πίσω στα σχέδιά του.