Οι χώρες με τις μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες

Οι χώρες με τις μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες

Οι ΗΠΑ δαπανούν παραδοσιακά μακράν τα περισσότερα κεφάλαια για την αμυντική τους θωράκιση, όμως, λόγω της τεράστιας οικονομίας της χώρας, ως ποσοστό του ΑΕΠ όμως οι δαπάνες δεν είναι τραγικά υψηλές.

Από τα διεθνή στοιχεία προκύπτει ότι υπάρχουν πολλές άλλες χώρες που δαπανούν αρκετά περισσότερα, κατ αναλογία του ΑΕΠ, από τις ΗΠΑ σε αμυντικές δαπάνες και εξοπλισμούς.

Σύμφωνα με την ανάλυση της PwC, σε όρους μεριδίου επί του ΑΕΠ, το Ομάν πραγματοποιεί τις μεγαλύτερες δαπάνες στην εθνική ασφάλεια. Μπορεί σε απόλυτους αριθμούς να έδωσε περί τα 9,1 δισ. δολάρια για την άμυνα το 2016, αυτό όμως αντιστοιχεί στο 16,75% του ΑΕΠ της χώρας.

Διαφήμιση