Ο Ευρωστρατός είναι εδώ: Ο οδικός χάρτης και η δομή του

Ο Ευρωστρατός είναι εδώ: Ο οδικός χάρτης και η δομή του

Το Συμβούλιο της ΕΕ στις 6 Μαρτίου ενέκρινε ένα οδικό χάρτη για την εφαρμογή της Μόνιμης Δομημένης Συνεργασίας (PESCO), ενώ οι αντιδράσεις από το NATO και ιδιαίτερα τις ΗΠΑ εντείνονται και οι πιέσεις για την εκ προοιμίου υποτέλεια της ευρωπαϊκής δύναμης στην Ατλαντική Συμμαχία και τον περιορισμό που επιχειρησιακού  της δυναμικού ισχυροποιούνται.

Πριν από λίγες εβδομάδες ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας δήλωσε, μονομερώς ότι υπήρξε συμφωνία για την υπαγωγή της PESCO στο NATO και για την ανάθεση της φύλαξης των ευρωπαϊκών συνόρων στη Συμμαχία, θέση που δεν επιβεβαιώθηκε, όμως, από Ευρωπαίους, αξιωματούχους, τουναντίον μάλιστα, διαψεύστηκε στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, καθιστώντας πλέον σαφή τη διεύρυνση του σχίσματος στις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ και την προοπτική αναδιάταξης των ισορροπιών όχι μόνο σε εμπορικό αλλά και σε γεωστρατηγικό επίπεδο.

Οι ΗΠΑ θέλοντας να κατεβάσουν τους τόνους και να αποφύγουν άμεση αποδυνάμωση του NATO διακίνησαν, άμεσα, φήμες για την ανάληψη της θέσης του γενικού γραμματέα του NATO από τη Γερμανίδα υπουργό Άμυνας, Ούρσουλα Φον Ντερ Λέγεν, ούτε αυτές οι φήμες, έχουν επιβεβαιωθεί, αλλά ούτε και διαψευστεί.

Διαφήμιση

Παρά τη διατλαντική διελκυστίνδα ή ακόμα και εξαιτίας της, το Συμβούλιο της Ευρώπης επικύρωσε τις αποφάσεις των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας για την PESCO εγκρίνοντας τον οδικό χάρτη και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των projects. Αίσθηση προκαλεί η ταχεία υλοποίηση του σχεδίου διαδικτυακής άμυνας και της δύναμης ταχείας αντίδρασης.

Η PESCO προβλέπει τη δυνατότητα ενός αριθμού κρατών μελών της ΕΕ να συνεργάζονται στενότερα στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας σε ένα δεσμευτικό και μόνιμο πλαίσιο. Ένα πρώτο σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση έγινε στο τέλος του περασμένου έτους, όταν οι υπουργοί από 25 κράτη μέλη υπέγραψαν κοινή διακήρυξη, δηλώνοντας την προθυμία τους να υλοποιήσουν στην PESCO.

Ο χάρτης που εγκρίθηκε τώρα παρέχει στρατηγική κατεύθυνση και καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο διάρθρωσης της περαιτέρω εργασίας τόσο για τις διαδικασίες όσο και για τη διακυβέρνηση, για έργα και σε σχέση με την αλληλουχία της εκπλήρωσης των δεσμεύσεων. Καθορίζει ένα χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση και την αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων εφαρμογής, τα οποία αναφέρουν λεπτομερώς πώς τα συμμετέχοντα κράτη μέλη σχεδιάζουν να εκπληρώσουν τις υποχρεωτικές τους δεσμεύσεις. Το Συμβούλιο εξέδωσε επίσης απόφαση για την επίσημη κατάρτιση του αρχικού καταλόγου 17 projects, τα οποία συμφωνήθηκαν πολιτικά τον Δεκέμβριο του 2017. Τα έργα καλύπτουν τομείς όπως η κατάρτιση, η ανάπτυξη ικανοτήτων και η επιχειρησιακή ετοιμότητα στον τομέα της άμυνας.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος Φεντερίκα Μογκερίνο υπογράμμισε ότι το Συμβούλιο ήταν η πρώτη συνάντηση κατά τη διαμόρφωση της Μόνιμης Δομημένης Συνεργασίας:

«είναι μια ιστορική στιγμή: οι υπουργοί θα λάβουν τις πρώτες επίσημες αποφάσεις για τα σχέδια μόνιμης δομημένης συνεργασίας»

και σχετικά με τα κράτη μέλη που θα συμμετάσχουν σε κάθε έργο.

Η δυνατότητα μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας προβλεπόταν στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2009. Η παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας (EUGS) ξεκίνησε το 2016 μια διαδικασία στενότερης συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Αυτό οδήγησε, μεταξύ άλλων, σε συμπληρωματικές πρωτοβουλίες όπως

 • η ετήσια επισκόπηση για την άμυνα (CARD),
 • η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF) και
 • η ενεργοποίηση του PESCO με στόχο τον ενισχυμένο συντονισμό, την αύξηση των επενδύσεων στην άμυνα και τη συνεργασία στην ανάπτυξη αμυντικών ικανοτήτων.

Οι στρατιωτικές ικανότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της PESCO παραμένουν στα χέρια των κρατών μελών, οι οποίες μπορούν να τις διαθέσουν και σε άλλα πλαίσια, όπως το ΝΑΤΟ. Μια ισχυρότερη ΕΕ και ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ αλληλοενισχύονται στο πλαίσιο αυτό.

Τα 25 κράτη μέλη που συμμετέχουν στην PESCO είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Κροατία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ιρλανδία, , Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία και Σουηδία

Κατάλογος των πρώτων έργων συνεργασίας PESCO

 • Ευρωπαϊκή ιατρική διοίκηση.
 • Ανάπτυξη Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Ραδιοφάσματος (ESSOR)·
 • Δίκτυο των Διαμετακομιστικών Κόμβων στην Ευρώπη και υποστήριξη στις Επιχειρήσεις
 • Στρατιωτική Κινητικότητα ·
 • Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης Αποστολών (EU TMCC).
 • Ευρωπαϊκό Κέντρο Πιστοποίησης Εκπαίδευσης για τους Ευρωπαϊκούς Στρατούς,
 • Κέντρο Ανάπτυξης-Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων (EOF).
 • Δύναμη Αντιμετώπισης Καταστροφών·
 • Ναυτιλιακά (ημι-) αυτόνομα συστήματα αντιμέτρων ναρκών (MAS MCM)
 • Λιμενική και θαλάσσια επιτήρηση και προστασία (HARMSPRO).
 • Αναβάθμιση της θαλάσσιας επιτήρησης.
 • Πλατφόρμα κοινής χρήσης πληροφοριών σχετικά με τις απειλές στον κυβερνοχώρο και την ανταπόκριση σε περιστατικά ·
 • Ομάδες ταχείας Cyber-αντίδρασης και αμοιβαίας βοήθειας στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
 • Σύστημα στρατηγικής διοίκησης και ελέγχου (C2) για αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ,
 • Θωρακισμένα Οχήματα πεζικού / Θωρακισμένα επιθετικά Οχήματα/ Ελαφρύ θωρακισμένο όχημα.
 • Έμμεση υποστήριξη πυρός (EuroArtillery).

Αναλυτικά το κάθε project

Ευρωπαϊκή ιατρική διοίκηση

Η Ευρωπαϊκή Ιατρική Διοίκηση (EMC) θα παράσχει στην ΕΕ διαρκή ιατρική ικανότητα για την υποστήριξη αποστολών και επιχειρήσεων στο έδαφος.
Η EMC θα παρέχει κρίσιμους ιατρικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένης μιας πολυεθνικής ιατρικής ομάδας εργασίας με δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης για Βασική Πρωτοβάθμια Φροντίδα. Η EMC θα παρέχει επίσης δυνατότητα εκκένωσης, αξιολόγησης και ανάνηψης, καθώς και φιλοξενίας ασθενών έως ότου επιστρέψουν σε ενεργό υπηρεσία και επείγουσα οδοντιατρική φροντίδα.

Η Ευρωπαϊκή Ιατρική Διοίκηση (EMC) θα εξασφαλίσει αποτελεσματική αξιοποίηση των περιορισμένων κοινών ευρωπαϊκών ιατρικών υπηρεσιών (σχεδιασμός, διαχείριση και μονάδα συντονισμού).

Θα παρέχει κρίσιμους ιατρικούς πόρους και θα συμβάλλει στην εναρμόνιση των εθνικών ιατρικών προτύπων, των νομικών (πολιτικών) συνθηκών πλαισίου και των υγειονομικών
αρχών παροχής υπηρεσιών.

Το έργο αναμένεται να επιφέρει πρόοδο στη διαλειτουργικότητα και την τη συνοχή των δυνατοτήτων υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη (τυποποίηση των εννοιών, κατάρτιση και πιστοποίηση).

 

Ανάπτυξη Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Ραδιοφάσματος (ESSOR)

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη Κοινής Ψηφιακής Ραδιοτεχνολογίας για τους Ευρωπαίους, μέσω της παραγωγής Ασφαλούς Λογισμικού. Η υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών ως πρότυπων θα εγγυάται τη διαλειτουργικότητα των δυνάμεων της ΕΕ στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του ποια ραδιοπλαίσια χρησιμοποιούνται, ενισχύοντας έτσι την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία.
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ραδιοελέγχου που ορίζει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ασφάλειας θα παρέχει ένα ασφαλές σύστημα στρατιωτικών επικοινωνιών, βελτιώνοντας την επικοινωνία φωνής και δεδομένων μεταξύ δυνάμεων της ΕΕ σε διάφορες πλατφόρμες.

 

Δίκτυο των Διαμετακομιστικών Κόμβων (Logistic Hubs) στην Ευρώπη και υποστήριξη Επιχειρήσεων

Το Δίκτυο των Διαμετακομιστικών Κόμβων (Logistic Hubs) στην Ευρώπη και η υποστήριξη των Επιχειρήσεων θα βελτιώσει τη στρατηγική υλικοτεχνική υποστήριξη και την πρόβλεψη των δυνάμεων στις αποστολές και τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Στόχος της είναι η δημιουργία διασυνοριακών λύσεων για αποτελεσματικότερες, ομαλότερες στρατιωτικές μεταφορές / εφοδιαστική αλυσίδα και η σύνδεση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών δυνατοτήτων κάτω από μια διαμετακομιστική ομπρέλα.
Αναμένεται να ενισχύσει τον προγραμματισμό και τη διακίνηση στον τομέα των logistics, καθώς και να επιτύχει κοινά πρότυπα και διαδικασίες που θα βελτιώσουν σημαντικά την ικανότητα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ να διεξάγουν ακόμη και τις πιο απαιτητικές αποστολές.

Στρατιωτική Κινητικότητα

Το έργο αυτό θα υποστηρίξει τη δέσμευση των κρατών μελών να απλουστεύσουν και να τυποποιήσουν τις διασυνοριακές στρατιωτικές διαδικασίες μεταφοράς. Στόχος του είναι να ενισχύσει την ταχύτητα της κίνησης των στρατιωτικών δυνάμεων σε όλη την Ευρώπη.

Στόχος του είναι να διασφαλίσει την απρόσκοπτη κυκλοφορία στρατιωτικού προσωπικού και εξοπλισμού εντός των συνόρων της ΕΕ. Αυτό συνεπάγεται την αποφυγή μακροχρόνιων γραφειοκρατικών διαδικασιών για τη διέλευση από ή διά μέσου των κρατών μελών της ΕΕ, είτε μέσω σιδηροδρόμων, οδικών, αεροπορικών ή θαλάσσιων μεταφορών.

Το σχέδιο πρέπει να συμβάλει στη μείωση των φραγμών, όπως τα νομικά εμπόδια στη διασυνοριακή κίνηση, οι παρωχημένες γραφειοκρατικές απαιτήσεις (όπως οι έλεγχοι διαβατηρίων σε ορισμένα συνοριακά φυλάκια) και τα προβλήματα υποδομής, όπως οι δρόμοι και οι γέφυρες που δεν μπορούν να αντέξουν μεγάλα στρατιωτικά οχήματα.

Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης Αποστολών (EU TMCC)

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση (EU TMCC) θα βελτιώσει τη διαθεσιμότητα, τη διαλειτουργικότητα, τις ειδικές δεξιότητες και τον επαγγελματισμό του προσωπικού (εκπαιδευτών) για αποστολές κατάρτισης της ΕΕ σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.
Επιπλέον, θα επιταχύνει την πρόβλεψη για αποστολές κατάρτισης της ΕΕ λόγω της μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά το εκπαιδευμένο, μορφωμένο και διαθέσιμο προσωπικό για τρέχουσες και μελλοντικές αποστολές κατάρτισης της ΕΕ.

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πιστοποίησης Εκπαίδευσης για τους Ευρωπαϊκούς Στρατούς

Το ευρωπαϊκό κέντρο πιστοποίησης κατάρτισης των ευρωπαϊκών στρατιωτικών μονάδων στοχεύει στην προώθηση της τυποποίησης των διαδικασιών μεταξύ των ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων και επιτρέπει στο προσωπικό να ασκεί σε επίπεδο τμήματος ολόκληρο το φάσμα των λειτουργιών διοίκησης και ελέγχου (Γ2) σε επίπεδο εδάφους, δημιουργώντας ένα προσομοιωμένο περιβάλλον κατάρτισης.

Το Κέντρο θα εξασφαλίσει ότι το στρατιωτικό προσωπικό και οι πολιτικοί υπάλληλοι θα εργαστούν από κοινού σε προσομοιωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον με σενάρια όπως η «Ανθρωπιστική βοήθεια» και η «Υποστήριξη της σταθεροποίησης και της καλλιέργειας δεξιοτήτων» και θα συμβάλλουν τελικά στη διασφάλιση της ενοποίησης, διαθέσιμες για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ.

Κέντρο Ανάπτυξης-Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων (EOF)

Με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις πρόσφατες επιχειρήσεις, το έργο «Λειτουργική Ενεργειακή Λειτουργία» έχει διττό στόχο. Από τη μια πλευρά, στοχεύει στην ανάπτυξη νέων συστημάτων ενεργειακού εφοδιασμού για στρατόπεδα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων και για συσκευές και εξοπλισμό συνδεδεμένο με στρατιώτες. Αφετέρου, στοχεύει στη διασφάλιση ότι το ενεργειακό ζήτημα λαμβάνεται επαρκώς υπόψη από τον σχεδιασμό των συστημάτων μάχης μέχρι την υλοποίηση της υποστήριξης στις επιχειρήσεις. συμπεριλαμβανομένου του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Δύναμη Αντιμετώπισης Καταστροφών

Η Κινητή Στρατιωτική Μονάδα Ανακούφισης Καταστροφών θα παρέχει ένα εξειδικευμένο πολυεθνικό στρατιωτικό πακέτο για την παροχή συνδρομής σε κράτη μέλη της ΕΕ και σε άλλα κράτη, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ όσο και εκτός ΕΕ.
Η νέα δυνατότητα της ΕΕ θα μπορεί να διαχειριστεί μια σειρά καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών καταστροφών, των έκτακτων περιστατικών και των πανδημιών.

Το έργο στοχεύει να συμπεριλάβει τη δημιουργία ενός νέου Κέντρου Αριστείας της ΕΕ για την Αρωγή κατά των Καταστροφών και, τελικά, ένα Κινητό Αρχηγείο της Δύναμης Αντιμετώπισης Καταστροφών.

Ναυτιλιακά (ημι-) αυτόνομα συστήματα αντιμέτρων ναρκών (MAS MCM)

Τα θαλάσσια (ημι-) αυτόνομα συστήματα αντιμέτρων για τις νάρκες (MAS MCM) θα παράγουν ένα παγκόσμιας κλίμακας μείγμα (ημι-) αυτόνομων υποβρύχιων, επιφανειακών και εναέριων τεχνολογιών για ναυτιλιακά αντίμετρα. Το σχέδιο θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να προστατεύσουν τα θαλάσσια σκάφη, τα λιμάνια και τις εγκαταστάσεις ξηράς και να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στις θαλάσσιες εμπορικές οδούς.
Η ανάπτυξη υποβρυχίων αυτόνομων οχημάτων, με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και ανοικτής αρχιτεκτονικής, η οποία θα υιοθετήσει ένα αρθρωτό σύστημα, θα συμβάλει σημαντικά στην ασφάλεια της ναυτιλίας της ΕΕ, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της απειλής θαλασσίων ναρκών.

Λιμενική και θαλάσσια επιτήρηση και προστασία (HARMSPRO)

Η ναυτιλιακή επιτήρηση και προστασία της θάλασσας (HARMSPRO) θα παρέχει μια νέα ναυτική ικανότητα  στα κράτη μέλη ώστε να διεξάγουν επιτήρηση και προστασία συγκεκριμένων θαλάσσιων περιοχών, από τα λιμάνια μέχρι τα χωρικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας γραμμής επικοινωνιών και των θαλασσίων στενών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των δομών.

Θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα θαλάσσιων αισθητήρων, λογισμικού και πλατφορμών (επιφανειακά, υποβρύχια και εναέρια οχήματα), τα οποία συγχρονίζουν και επεξεργάζονται δεδομένα για να βοηθήσουν στην ανίχνευση και τον εντοπισμό μιας σειράς πιθανών ναυτιλιακών απειλών.

Το έργο θα παρέχει επίσης μια λειτουργία διαχείρισης και ελέγχου για το αναπτυσσόμενο σύστημα, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει σε λιμάνια, παράκτιες περιοχές και στο παράκτιο περιβάλλον.

Αναβάθμιση της θαλάσσιας επιτήρησης

Το σχέδιο για την αναβάθμιση της θαλάσσιας επιτήρησης θα ενσωματώσει συστήματα επιτήρησης ξηράςθαλάσσιες και αεροπορικές πλατφόρμες, προκειμένου να διανέμουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στα κράτη μέλη, ώστε να παρέχεται έγκαιρη και αποτελεσματική απάντηση στα διεθνή ύδατα.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της θαλάσσιας επιτήρησης, της ευαισθητοποίησης σχετικά με την κατάσταση και της πιθανής αποτελεσματικότητας της αντίδρασης της ΕΕ, με τη χρήση της υφιστάμενης υποδομής, την ανάπτυξη υλικού και συναφών δυνατοτήτων στο μέλλον. Αποσκοπεί στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση νέων και παλαιών απειλών και προκλήσεων (όπως η ενεργειακή ασφάλεια, οι περιβαλλοντικές προκλήσεις, οι πτυχές ασφάλειας και άμυνας). εξασφαλίζοντας έτσι την επακριβή ευαισθητοποίηση και την ταχεία αντίδραση, ώστε να συμβάλουν στην προστασία της ΕΕ και των πολιτών της.

Πλατφόρμα κοινής χρήσης πληροφοριών σχετικά με τις απειλές στον κυβερνοχώρο και την ανταπόκριση σε περιστατικά

Η πλατφόρμα Cyber Sharing Information Threats και Incident Response θα αναπτύξει πιο ενεργά αμυντικά μέτρα, ενδεχομένως σε νέα δόγμα, περνώντας από τα firewalls σε πιο επιθετικά μέτρα. Το έργο έχει ως στόχο να συμβάλει στον μετριασμό αυτών των κινδύνων, εστιάζοντας στην ανταλλαγή πληροφοριών για τις απειλές στον κυβερνοχώρο, μέσω μιας πλατφόρμας διασύνδεσης των κρατών-μελών, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων άμυνας στον κυβερνοχώρο.

Ομάδες ταχείας Cyber-αντίδρασης και αμοιβαίας βοήθειας στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Οι ομάδες ταχείας αντίδρασης Cyber (CRRT) θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη διαλειτουργικότητα και αρωγή ώστε να εξασφαλίσουν υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και να ανταποκριθούν συλλογικά σε επιθέσεις. Οι ομάδες Cyber-ταχείας αντίδρασης (Cyber RRT’s) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν άλλα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, επιχειρήσεις ασφάλειας καθώς και τις χώρες εταίρους. Τα CRRT θα είναι εφοδιασμένα με ενοποιημένα Εκπαιδευτικά Cyber Toolkits σχεδιασμένα να ανιχνεύουν, να αναγνωρίζουν και να μετριάζουν τις απειλές στον κυβερνοχώρο.
Οι ομάδες ταχείας αντίδρασης θα είναι σε θέση να βοηθήσουν με την εκπαίδευση, τη διάγνωση και την ηλεκτρονική σήμανση και ανίχνευση (cyber attribution forensics), καθώς και την παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις. Ο στόχος αυτού του έργου είναι να ενσωματωθεί η συλλογική εμπειρία των κρατών μελών στον τομέα της κυβερνοάμυνας.

Σύστημα στρατηγικής διοίκησης και ελέγχου (C2) για αποστολές και επιχειρήσεις CSDP

Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση των συστημάτων διοίκησης και ελέγχου των αποστολών και των επιχειρήσεων της ΕΕ σε στρατηγικό επίπεδο. Η εφαρμογή του έργου θα ενισχύσει τη στρατιωτική διαδικασία λήψης αποφάσεων, θα βελτιώσει τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή αποστολών και θα συντονίσει τις δυνάμεις της ΕΕ.
Το Σύστημα Στρατηγικής Διοίκησης και Ελέγχου (C2) για αποστολές CSDP θα συνδέσει χρήστες με την παροχή συστημάτων πληροφοριών και εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων που θα βοηθούν τους στρατηγικούς διοικητές να διεκπεραιώσουν τις αποστολές τους. Η ενοποίηση των συστημάτων πληροφοριών θα περιλαμβάνει πληροφορίες, επιτήρηση, διοίκηση και έλεγχο και συστήματα διακίνησης.

Θωρακισμένα Οχήματα πεζικού / Θωρακισμένα επιθετικά Οχήματα/ Ελαφρύ θωρακισμένο όχημα.

Το έργο θα αναπτύξει και θα κατασκευάσει πρωτότυπα ευρωπαϊκά θωρακισμένα οχήματα πεζικού / αμφίβιας προσβολής / ελαφρύ θωρακισμένο όχημα.
Τα οχήματα θα βασίζονται σε μια κοινή πλατφόρμα και θα υποστηρίζουν τους ελιγμούς ταχείας ανάπτυξης, την αναγνώριση, την υποστήριξη μάχης, την υλικοτεχνική υποστήριξη, τη διοίκηση και τον έλεγχο και την ιατρική υποστήριξη.
Αυτά τα νέα οχήματα θα ενισχύσουν επίσης τις επιχειρήσεις CSPD της ΕΕ, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών στρατών.

Έμμεση υποστήριξη πυρός (EuroArtillery)

Η έμμεση Υποστήριξη Πυρός (EuroArtillery) θα αναπτύξει μια κινητή πλατφόρμα πυροβολικού ακριβείας, η οποία θα συμβάλει στην απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των πυρκαγιών σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Αυτή η πλατφόρμα αναμένεται να περιλαμβάνει αποφασιστικά πολεμοφόδια, μη θανατηφόρα πυρομαχικά και ένα κοινό σύστημα πυρασφάλειας για τη βελτίωση του συντονισμού και της διαλειτουργικότητας σε πολυεθνικές επιχειρήσεις.
Το έργο αυτό αποσκοπεί στην εξασφάλιση μιας νέας ικανότητας / πλατφόρμας βασικής συνιστώσας αποστολής για τις χερσαίες δυνάμεις βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα.

EUFOR- Μονάδα Άμεσης Αντιμετώπισης Κρίσεων (EUFOR CROC)

Ο πυρήνας λειτουργίας της EUFOR για την αντιμετώπιση κρίσεων (EUFOR CROC) θα συμβάλει αποφασιστικά στη δημιουργία ενός συνεκτικού πακέτου δυνάμεων πλήρους φάσματος, το οποίο θα μπορούσε να επιταχύνει την παροχή δυνάμεων. Η EUFOR CORC θα βελτιώσει τις ικανότητες διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ. Στη φάση 1 το έργο θα ξεκινήσει με μια μελέτη εφαρμογής.