Μείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης τον Δεκέμβριο

Μείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης τον Δεκέμβριο

Σημαντική κάμψη σε ετήσια βάση και οριακή σε μηνιαία σημείωσε η ανεργία στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2017, ένδειξη ότι οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί αισθητά αλλά ότι η πρόοδος δίνει λιμνάζουσα.

Σύμφωνα με τη Eurostat το ποσοστό της ανεργίας υποχώρησε στο 20,8% τον Δεκέμβριο του 2017 από 23,4% ένα χρόνο νωρίτερα. Στην έκθεση της στατιστικής υπηρεσίας αναφέρεται ότι ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε στα 3.760.399 άτομα, ενώ των ανέργων στα 989.199 άτομα.

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 107.687 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2016 και κατά 8.378 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2017. Αντιστοίχως οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 127.352 άτομα σε ετήσια βάση.
Oι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα, που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασίας, μειώθηκαν κατά 12.702 σε ετήσια βάση και κατά 4.088 σε μηνιαία, στα 3.247.446.

Διαφήμιση

Η ψαλίδα μεταξύ των δύο φύλων παραμένει κοντά στις 9 μονάδες. Το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των γυναικών ήταν 25,8%, ενώ στους άνδρες μόλις 16,9%.


Όσον αφορά στις ηλικιακές ομάδες, τα υψηλότερα ποσοστά (45%) ανεργίας καταγράφονται σταθερά στην ομάδα 15-24 ετών. ενώ ακολουθεί εκείνη των 25-34 ετών με ποσοστό 25,9%.

Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 0,7% σε 989 χιλιάδες και ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 0,2 τοις εκατό σε 3,76 εκατομμύρια.

Η ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (45,0% έναντι 46,7% το Δεκέμβριο του 2016), ακολουθούμενη από ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών (25,9% έναντι 29,6%), ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών (18,7% έναντι 20,2% ), η ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών (16,9% έναντι 19,9%), η ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών (16,2% έναντι 18,7%) και η ηλικιακή ομάδα 65-74 ετών (10,8% έναντι 14,3%).

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών μειώθηκε στο 25,8% το Δεκέμβριο από 27,9% το προηγούμενο έτος, ενώ μεταξύ των ανδρών μειώθηκε στο 16,9% από 19,8%.

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην Ήπειρο-Δυτική Μακεδονία (25,8%), ακολουθούμενη από Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Ιόνια Νησιά (21,7%), Αττική και Μακεδονία-Θράκη (και 21,1%) και Νησιά Αιγαίου τοις εκατό); ενώ η Κρήτη σημείωσε το χαμηλότερο ποσοστό (16,0%).

Η ανεργία μειώθηκε από τότε που το ποσοστό ανεργίας έφθασε το 27,9% το Σεπτέμβριο του 2013, αλλά παραμένει το υψηλότερο στην Ευρωζώνη.