Έκρηξη δανείων στην Ευρωζώνη

Έκρηξη δανείων στην Ευρωζώνη

Στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2009 εκτινάχθηκαν οι χορηγήσεις δανείων προς επιχειρήσεις της Ευρωζώνης τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Αναλυτικότερα, οι χορηγήσεις δανείων προς επιχειρήσεις της Ευρωζώνης, εκτός του χρηματοοικονομικού τομέα, αυξήθηκαν κατά 3,4% τον πρώτο μήνα του τρέχοντος έτους συγκριτικά με την άνοδο 3,1% του αμέσως προηγούμενου μηνός, ενώ τα δάνεια που χορηγήθηκαν σε νοικοκυριά παρέμειναν σταθερά, καταγράφοντας και πάλι ρυθμό αύξησης 2,9%. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι οι προσπάθειες της ΕΚΤ με το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων αξίας άνω των 2 τρισ. ευρώ στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, έχουν μειώσει σημαντικά το κόστος δανεισμού στηρίζοντας τις χορηγήσεις δανείων, με την προοπτική αναθέρμανσης του πληθωρισμού. Παρότι όμως ο ρυθμός αύξησης των χορηγήσεων δανείων είναι ο υψηλότερος από τότε που ξέσπασε η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση, παραμένει πολύ χαμηλότερα από τα προ της κρίσης επίπεδα, καθώς πολλές τράπεζες, υπό την πίεση εξυγίανσης των ισολογισμών τους, παραμένουν ακόμη αρκετά απρόθυμες να δανείσουν στην πραγματική οικονομία.

Την ίδια στιγμή, ο ρυθμός αύξησης της προσφοράς χρήματος, Μ3, που θεωρείται δείκτης παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας, παρέμεινε τον Ιανουάριο σταθερός στο 4,6% σε ετήσια βάση.

Διαφήμιση