Ουκρανία: Ο πληθωρισμός οδηγεί τα επιτόκια στο 17%

Ουκρανία: Ο πληθωρισμός οδηγεί τα επιτόκια στο 17%

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι ενδείξεις από την οικονομία της Ουκρανίας, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις εντάθηκαν σε τέτοιο βαθμό ώστε η κεντρική τράπεζα της χώρας αναγκάστηκε να αυξήσει τα επιτόκια κατά μια ποσοστιαία μονάδα.

Η Κεντρική Τράπεζα της Ουκρανίας αύξησε το επιτόκιο αναφοράς κατά 100bps σε 17% την 1η Μαρτίου 2018, μετά από άνοδο 150bps κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ οι αγορές περιμένουν μια μικρότερη αύξηση 25bps.

Η κίνηση στοχεύει στην καταπολέμηση του αυξανόμενου πληθωρισμού, καθώς οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής εξέφρασαν ανησυχίες για τους επίμονους κινδύνους, μεταξύ των οποίων: η υψηλή ευπάθεια της οικονομίας, ελλείψει σαφών σημείων ότι το ΔΝΤ θα συνεχίσει να παρέχει δημόσια χρηματοδότηση. υψηλές προσδοκίες στον πληθωρισμό και η ταχεία αύξηση της καταναλωτικής ζήτησης.

Διαφήμιση

Στην ανακοίνωση το διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Ουκρανίας σημείωσε επίσης ότι οι τρέχουσες νομισματικές συνθήκες είναι επαρκείς για να επαναφέρουν τον πληθωρισμό στο μεσοπρόθεσμο στόχο.

Το επιτόκιο στην Ουκρανία ήταν κατά μέσο όρο 39,69% από το 1992 έως το 2018, φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά 300% τον Οκτώβριο του 1994 και σε ιστορικό χαμηλό ρεκόρ 6,50% τον Αύγουστο του 2013.