Μεγάλη μείωση του επιτοκίου σε έκδοση 6μηνων εντόκων του Δημοσίου

Μεγάλη μείωση του επιτοκίου σε έκδοση 6μηνων εντόκων του Δημοσίου

Το απόθεμα των εντόκων γραμματίων ανανέωση με νέα δημοπρασία ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, αντλώντας 1,138 δισ. ευρώ με νέα σειρά εξάμηνης διάρκειας.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 1,19%, έξι μονάδες βάσης υψηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση τον Ιανουάριο. Το ποσό περιλαμβάνει μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατ. ευρώ.

Ο συντελεστής κάλυψης διαμορφώθηκε στο 1,81% έναντι 2,24% στην προηγούμενη έκδοση.

Διαφήμιση

Σημαντική ρόλο στη μεγάλη αποκλιμάκωση του επιτοκίου έπαιξε η διπλή αναβάθμιση του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας από την S&P, ενώ προηγουμένως το αυτό είχαν πράξει Moody’s και Fitch.