Οι τράπεζες “στραγγίζουν” την οικονομία: Πιστωτική συρρίκνωση 1,6% τον Ιανουάριο

Οι τράπεζες “στραγγίζουν” την οικονομία: Πιστωτική συρρίκνωση 1,6% τον Ιανουάριο

Σε κατάσταση ασφυξίας παραμένει η ελληνική οικονομία, καθώς η προσπάθεια ανάτασης των τραπεζών στηρίζεται στην αποστράγγιση ρευστότητας από το σύστημα για την ενίσχυση των ταμειακών τους διαθεσίμων, ενώ η νωχελική αύξηση καταθέσεων και η αδυναμία αποτελεσματικής δαιχείρησης των κόκκινων δανείων δεν βοηθούν στην επιτάχυνση της διαδικασίας εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας το υπόλοιπο χρηματοδότησης της εγχώριας αγοράς περιορίστηκε στα 213,57 δισ. ευρώ, τον μήνα Ιανουάριο, με την μηνιαία καθαρή ροή να είναι αρνητική κατά 1,199 δισ. ευρώ και τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να είναι σταθερά αρνητικός στο όριο του 1,6%.

Το υπόλοιπο χρηματοδότησης εμφάνισε μείωση σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες: επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Η μείωση αποτελεί σαφή ένδειξη ότι με τη διαδικασία απομείωσης των «κόκκινων» δανείων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι τράπεζες δεν προχωρούν σε χορηγήσεις νέων δανείων, γεγονός ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη της οικονομίας.

Διαφήμιση


Ειδικότερα:

1. Το υπόλοιπο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων ανήλθε στα 88,101 δισ. ευρώ, με τη μηνιαία καθαρή ροή να παρουσιάζει μείωση κατά 512 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τη 12μηνη μεταβολή, ήταν θετική κατά 0,6%. Από τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ξεχώρισαν οι ακόλουθες μεταβολές:

Στη βιομηχανία το υπόλοιπο χρηματοδότησης διαμορφώθηκε στα 18,333 δισ. ευρώ από 18,485 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο, με τη 12μηνη μεταβολή να είναι αρνητική κατά 1,2%.
Στο εμπόριο, το υπόλοιπο χρηματοδότησης ανήλθε στα 17,751 δισ. ευρώ από 17,892 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο, με τον 12μηνο ρυθμό μεταβολής να είναι θετικός κατά 2%.
Στον τουρισμό, το υπόλοιπο ανήλθε στα 7,51 δισ. ευρώ και παρουσίασε οριακή αύξηση σε σχέση με τον Δεκέμβριο (7,502 δισ. ευρώ), ενώ ο ρυθμός μεταβολής ήταν θετικός κατά 1%.
2. Το υπόλοιπο χρηματοδότησης των νοικοκυριών ανήλθε στα 81,991 δισ. ευρώ από 82,309 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2017. Η μηνιαία καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 242 εκατ. ευρώ, με τη 12μηνη μεταβολή να είναι αρνητική κατά 2,3%. Ανά κατηγορία:

Στα στεγαστικά δάνεια, το υπόλοιπο χρηματοδότησης διαμορφώθηκε στα 58,641 δισ. ευρώ και είχε μείωση κατά 201 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017.
Στα καταναλωτικά, το υπόλοιπο χρηματοδότησης ανήλθε στα 22,206 δισ. ευρώ και ήταν οριακά αρνητικό κατά 33 εκατ. ευρώ, με την 12μηνη μεταβολή να είναι αρνητική κατά 0,6%.