Απεσταλμένος της Κίνας στην Ουάσιγκτον για να αποφευχθεί εμπορικός πόλεμος