Η διάρθρωση των δυνάμεων του NATO

Η διάρθρωση των δυνάμεων του NATO

Το NATO είναι ο πολυεθνικός οργανισμός-πλαίσιο για πολλές στρατιωτικές αποστολές. Μία από τις σημαντικότερες αποστολές υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ ήταν η Διεθνής Δύναμη Ασφάλειας και Βοήθειας (ISAF), η οποία επιχειρούσε στο Αφγανιστάν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC), αυτή η αποστολή αποτελούνταν κατά 64% από αμερικανικές δυνάμεις, αν ληφθούν υπόψη οι συνεισφορές έμψυχου δυναμικού ως μέτρο σύγκρισης.

Η σημερινή αποστολή παρακολούθησης του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, η Εγγύς Υποστήριξη (RSM), είναι μικρότερη δύναμη συνολικά και οι συνεισφορές εκτός του αμερικανικού ανθρώπινου δυναμικού έχουν αυξηθεί.

Διαφήμιση

Η KFOR στο Κοσσυφοπέδιο, στα Βαλκάνια, η οποία λειτουργεί εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, είναι μια πιο ευρωπαϊκή αποστολή. Όλες οι στρατιωτικές αποστολές βρίσκονται εν εξελίξει, επομένως τα επίπεδα και οι συνεισφορές των στρατευμάτων ποικίλλουν από καιρό σε καιρό, ωστόσο τα στοιχεία που έχουν ληφθεί είναι ενδεικτικά των γενικών τάσεων και ισορροπιών εντός του οργανισμού.