Η Fitch αναβάθμισε τα καλυμμένα στεγαστικά των ελληνικών τραπεζών

Η Fitch αναβάθμισε τα καλυμμένα στεγαστικά των ελληνικών τραπεζών

Την αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης καλυμμένων με στεγαστικά δάνεια ομολογιών ελληνικών τραπεζών ανακοίνωσε ο οίκος Fitch, στη βαθμίδα Β+ από Β, με προοπτική περαιτέρω αναβάθμισής τους (Rating Watch Positive).

Ειδικότερα, ο Fitch αναβάθμισε το πρόγραμμα Ι της Alpha Bank, ΑΛΦΑ τα προγράμματα Ι και II της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ-1,56% και το πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς.

Διαφήμιση