Εκρηκτική αύξηση μισθών στην Ουγγαρία, με κυβερνητικές παρεμβάσεις

Εκρηκτική αύξηση μισθών στην Ουγγαρία, με κυβερνητικές παρεμβάσεις

Σημαντική αύξηση, σε ετήσια βάση, σημείωσαν για έναν ακόμη μήνα οι μικτοί μισθοί στην Ουγγαρία, τον Δεκέμβριο του 2017, παραμένοντας ωστόσο πολύ χαμηλότεροι από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ οι αυξήσεις οφείλονται κυρίως στις κυβερνητικές παρεμβάσεις με αυξήσεις στα κατώτατα όρια.

Ειδικότερα, ο μέσος ακαθάριστος μισθός στην Ουγγαρία αυξήθηκε κατά 13,5% σε ετήσια βάση σε 327.700 HUF το Δεκέμβριο του 2017, μετά από άνοδοδ 13% τον προηγούμενο μήνα. Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα παρουσίασαν ταχύτερο ρυθμό (13,1% έναντι 11,2% το Νοέμβριο), ενώ οι μισθοί στο δημόσιο ενισχύθηκαν αλλά με βραδύτερο ρυθμό από τον προηγούμενο μήνα (13,6% έναντι 17,5%).

Λαμβάνοντας υπόψη το πλήρες 2017, ο μέσος ακαθάριστος μισθός αυξήθηκε κατά 12,9% σε 297.000 HUF. Ποιοί υψηλοί μισθοί καταγράφονται στον χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό τομέα (561.600 HUF) και οι χαμηλότεροι (185.000 HUF) σε δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής εργασίας που απασχολούσαν την πλειοψηφία των εργαζομένων.

Διαφήμιση

Οι αυξήσεις κατά 15% του κατώτατου μισθού και 25% του εγγυημένου κατώτατου μισθού, καθώς και οι προσαρμογές μισθών που επηρεάζουν συγκεκριμένους τομείς του δημόσιου τομέα και οι εργαζόμενοι των κρατικών επιχειρήσεων δημόσιας υπηρεσίας είχαν αντίκτυπο στις μετρήσεις.

Η αύξηση των μισθών στην Ουγγαρία ήταν κατά μέσο όρο 8,09% από το 1999 έως το 2017, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό 26,19% τον Ιανουάριο του 2005 και σε ιστορικό χαμηλό -5,30% τον Ιανουάριο του 2009.