Πλατφόρμα Cyber-εκπαίδευσης και αξιολόγησης άμυνας φτιάχνει η Ευρώπη

Πλατφόρμα Cyber-εκπαίδευσης και αξιολόγησης άμυνας φτιάχνει η Ευρώπη

Με την ευκαιρία της «Ημέρας για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ», στις 6 Φεβρουαρίου 2018, τα κράτη μέλη της ΕΕ ανέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΑΑΑ) τη διαχείριση πλατφόρμας εκπαίδευσης, κατάρτισης, αξιολόγησης και ασκήσεων στον τομέα της ασφάλειας / άμυνας στον κυβερνοχώρο.

Το κύριο καθήκον της πλατφόρμας ΕΤΕΕ στην ΕΑΑΑ είναι ο συντονισμός της επιμόρφωσης στον κυβερνοχώρο και της εκπαίδευσης για τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η υφιστάμενη κατάρτιση θα εναρμονιστεί και θα τυποποιηθεί και τα νέα μαθήματα θα καλύψουν τα κενά μεταξύ των αναγκών κατάρτισης και των δραστηριοτήτων κατάρτισης. Αυτές οι προσπάθειες θα αναληφθούν από κοινού από διάφορους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων πολλών κέντρων αριστείας και οργανισμών εταίρων.

Η πλατφόρμα του κυβερνοχώρου θα φτάσει την αρχική λειτουργική της ικανότητα έως την 1η Σεπτεμβρίου 2018. Η διαδικασία πρόσληψης τριών αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων με ειδικές γνώσεις στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες. Η πλήρης επιχειρησιακή ικανότητα της πλατφόρμας προγραμματίζεται να ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2019.

Διαφήμιση