Η Fed διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, έδωσε σήμα για αύξηση τον Μάρτιο

Η Fed διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, έδωσε σήμα για αύξηση τον Μάρτιο

Σταθερά, όπως αναμενόταν, διατήρησε τα επιτόκια η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, στην τελευταία συνεδρίαση με επικεφαλής την Τζάνετ Γιέλεν. Το βασικό επιτόκιο δανεισμού παρέμεινε στο εύρος 1,25%-1,50%.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ προέβλεψαν άνοδο του πληθωρισμού, «δείχνοντας» αύξηση του κόστους δανεισμού τον Μάρτιο.

Στη διάρκεια της τετραετούς θητείας της ως επικεφαλής της Fed, η κ. Γέλεν εγκαινίασε κύκλο αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής, αποσύροντας σταδιακά τα έκτακτα μέτρα χαλάρωσης που είχαν ληφθεί στη διάρκεια πιστωτικής κρίσης και της μετέπειτα μεγάλης ύφεσης.

Διαφήμιση

Η κ. Γέλεν παραδίδει στον διάδοχό της Τζερόμ Πάουελ μια οικονομία που αναπτύσσεται με δυναμικούς ρυθμούς και έχει δημιουργήσει περίπου 10 εκατ. θέσεις εργασίας, με την ανεργία να έχει υποχωρήσει σε ναδίρ 17 ετών, στο 4,1%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της FOMC, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά εργασίας συνέχισε να ενισχύεται και ότι η οικονομική δραστηριότητα αυξάνεται με σταθερό ρυθμό. Τα κέρδη στην απασχόληση, οι δαπάνες των νοικοκυριών και οι σταθερές επενδύσεις των επιχειρήσεων ήταν σταθερές και το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε χαμηλό. Σε δωδεκάμηνη βάση, τόσο ο γενικός πληθωρισμός όσο και ο πληθωρισμός για στοιχεία εκτός από τα τρόφιμα και την ενέργεια συνέχισαν να κινούνται κάτω από το 2%. Τα μέτρα αντιστάθμισης του πληθωρισμού που βασίζονται στην αγορά έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες αλλά παραμένουν χαμηλά. Τα μέτρα που βασίζονται σε έρευνες σχετικά με τις πιο μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό διατηρήθηκαν ως έχουν, σε γενικές γραμμές.


Η FOMC αναμένει ότι, με περαιτέρω σταδιακές προσαρμογές της στάσης της νομισματικής πολιτικής, η οικονομική δραστηριότητα θα επεκταθεί με μέτριο ρυθμό και οι συνθήκες στην αγορά εργασίας θα παραμείνουν ισχυρές. Ο πληθωρισμός σε δωδεκάμηνη βάση αναμένεται να αυξηθεί φέτος και να σταθεροποιηθεί γύρω από τον στόχο του 2% της επιτροπής μεσοπρόθεσμα. Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τις οικονομικές προοπτικές είναι σχεδόν ισορροπημένοι, αλλά η επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στον πληθωρισμό.

Ενόψει των πραγματοποιηθεισών και αναμενόμενων συνθηκών της αγοράς εργασίας και του πληθωρισμού, η επιτροπή αποφάσισε να διατηρήσει το στόχο για το ποσοστό των ομοσπονδιακών κεφαλαίων σε 1-1 / 4 έως 1-1 / 2%. Η στάση της νομισματικής πολιτικής παραμένει ευνοϊκή, υποστηρίζοντας έτσι τις ισχυρές συνθήκες της αγοράς εργασίας και τη σταθερή απόδοση σε πληθωρισμό 2%.

Κατά τον καθορισμό του χρονικού ορίζοντα και του μεγέθους των μελλοντικών προσαρμογών του εύρους-στόχου για το ποσοστό των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, η επιτροπή θα αξιολογήσει τις πραγματοποιημένες και αναμενόμενες οικονομικές συνθήκες σε σχέση με τους στόχους της για τη μέγιστη απασχόληση και τον πληθωρισμό 2%. Στην αξιολόγηση αυτή θα ληφθεί υπόψη ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, των δεικτών των πληθωριστικών πιέσεων και των προσδοκιών για τον πληθωρισμό, καθώς και των αναγνώσεις σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές και διεθνείς εξελίξεις. Η επιτροπή θα παρακολουθεί προσεκτικά την πραγματική και αναμενόμενη εξέλιξη του πληθωρισμού σε σχέση με το συμμετρικό στόχο του πληθωρισμού. Η ΟΚΕ αναμένει ότι οι οικονομικές συνθήκες θα εξελιχθούν κατά τρόπο που να δικαιολογεί περαιτέρω σταδιακές αυξήσεις επιτοκίων. Τα επιτόκια είναι πιθανό να παραμείνουν για κάποιο χρονικό διάστημα κάτω από τον μακροπρόθεσμο στόχο. Ωστόσο, η πορεία των επιτοκίων θα εξαρτηθεί από τις οικονομικές προοπτικές όπως τροποποιούνται από τα νέα δεδομένα.

Διαφήμιση