Γερμανία: Πάνω από τις προσδοκίες η άνοδος του Zew

Γερμανία: Πάνω από τις προσδοκίες η άνοδος του Zew

Υπερέβη τις προσδοκίες της αγοράς η άνοδος του δείκτη οικονομικού αισθήματος της ZEW στη Γερμανία, που διαμορφώθηκε στις 20,4 μονάδες τον Ιανουάριο του 2018, επιτυγχάνοντας παράλληλα την καλύτερη επίδοση από το Μάιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 26,1% των ερωτηθέντων αναλυτών εκτιμά ότι θα επιταχυνθεί η οικονομική ανάπτυξη, ενώ το 68,2% δεν προβλέπει μεταβολές, ενώ μόνο 5,7% προβλέπει επιβράδυνση της δραστηριότητας.

Εν τω μεταξύ, η αξιολόγηση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης σημείωσε σημαντική άνοδο κατά 5,9 μονάδες, φθάνοντας στο ρεκόρ των 95,2 μονάδων τον Ιανουάριο, υπερβαίνοντας επίσης τη μεσοσταθμική εκτίμηση της αγοράς που ήταν 89,8 μονάδες.

Διαφήμιση

Η ιδιωτική κατανάλωση είναι πιθανό να συνεχίσει να τονώνει την ανάπτυξη και το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ είναι πολύ πιο ευνοϊκό από ότι στο τέλος του 2017, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα.