Το Eurogroup δεν εκταμιεύει ακόμα τη δόση, τη σπάει (ξανά) στα δυo

Το Eurogroup δεν εκταμιεύει ακόμα τη δόση, τη σπάει (ξανά) στα δυo

Τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και υλοποίηση των υπολοίπων προαπαιτούμενων ζήτησε το Eurogroup από την Ελλάδα πριν εγκριθεί η εκταμίευση της δόσης, η οποία σπάει στα δυο, ένδειξη ότι διατηρεί τη σκληρή στάση απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση, παρά την αλλαγή στην προεδρία του οργάνου.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Eurogroup και σύμφωνα με τις δηλώσεις του προέδρου του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, το πρώτο σκέλος της δόσης αναμένεται να εκταμιευθεί στο δεύτερο μισό του Φεβρουαρίου, ώστε να έχουν εφαρμοστεί τα προαπαιτούμενα και να έχουν ληφθεί οι εγκρίσεις από τα εθνικά κοινοβούλια, όπου αυτό απαιτείται.

Η ρητορική του Eurogroup ήταν εμφανώς πιο σκληρή, αν και αναγνώρισε την πρόοδο της ελληνικής κυβέρνησης στην εφαρμογή των συμπεφωνημένων. Η ανακοίνωση και οι αξιωματούχοι στάθηκαν ιδιαίτερα στην προώθηση των αποκρατικοποιήσεων, την παρακολούθηση της προόδου των οποίων ανέθεσαν στο EuroWorking Group, κίνηση που συνιστά τακτική ήττα για την Κομισιόν που είχε έως τώρα την ευθύνη τους.

Διαφήμιση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η δόση σπάει σε δυο υποδόσεις των 5,7 δισ. και 1 δισ., μετη δεύτερη να χορηγείται την Άνοιξη, μετά και την αποπληρωμή καθυστερούμενων οφειλών του Δημοσίου.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι οι Financial Times είχαν εγκαίρως επισημάνει ότι το Eurogroup δεν θα δώσει το πράσινο φως για την εκταμίευση της δόσης, θα απονείμει όμως τα εύσημα στην ελληνική κυβέρνηση, όπως και τελικά έπραξε.

Η Ευρωομάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για την εφαρμογή σχεδόν όλων των συμφωνημένων προγενέστερων δράσεων για την τρίτη αναθεώρηση, μετά τη συμφωνία για το προσωπικό σχετικά με τη δέσμη μέτρων που υποβλήθηκε στην Ευρωομάδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές αρχές έχουν εγκρίνει τον κρατικό προϋπολογισμό του 2018, ο οποίος συμμορφώνεται με τον συμφωνηθέντα στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 3,5% του ΑΕΠ.

Επιπλέον, η έκθεση συμμόρφωσης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων δείχνει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν υπερβεί τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί τα τελευταία τρία χρόνια (2015-2017). Οι ελληνικές αρχές συνέχισαν επίσης την ενίσχυση της είσπραξης των φόρων μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων και βελτίωσαν τη δικαιοσύνη και την αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. Το επιχειρηματικό περιβάλλον βελτιώθηκε με περαιτέρω ενέργειες που αποσκοπούν στο άνοιγμα των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, στη βελτίωση του συστήματος αδειοδότησης των επενδύσεων, στην άρση κανονισμών που περιορίζουν αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό στις αγορές προϊόντων καθώς και στο άνοιγμα των ενεργειακών αγορών. Η πρόοδος στο πλαίσιο της υποστήριξης της επίλυσης του NPL επιτεύχθηκε με περαιτέρω ενέργειες σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εξωδικαστικής προπόνησης και την έναρξη ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

Η Ευρωομάδα επαναβεβαιώνει τη σημασία μιας φιλόδοξης συνολικής στρατηγικής ανάπτυξης με ισχυρή κυριότητα από τις ελληνικές αρχές. Οι αρχές καλούνται να την ολοκληρώσουν σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα πολύ πριν από το τέλος του προγράμματος.

Η Ευρωομάδα καλεί τις ελληνικές αρχές να ολοκληρώσουν επειγόντως τις εκκρεμείς προγενέστερες δράσεις. Το Eurogroup αναθέτει στην EWG την επαλήθευση της πλήρους εφαρμογής των εκκρεμών προγενέστερων δράσεων βάσει αξιολόγησης από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτό θα περιλαμβάνει αξιολόγηση για να επιβεβαιωθεί ότι εξασφαλίζεται συνεχής και απρόσκοπτη ροή ηλεκτρονικών δημοπρασιών, καθώς και η ολοκλήρωση κυβερνητικών εκκρεμών δράσεων στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων.

Μετά την πλήρη εφαρμογή των προηγούμενων ενεργειών και με την ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών, τα όργανα διοίκησης του ΕΜΣ αναμένεται να εγκρίνουν το συμπληρωματικό μνημόνιο συμφωνίας και να εγκρίνουν την εκταμίευση της τέταρτης δόσης του προγράμματος ΕΜΣ. Η τέταρτη δόση του προγράμματος ESM ύψους 6,7 δισ. Ευρώ θα εκταμιευθεί στην Ελλάδα σε δύο εκταμιεύσεις, ξεκινώντας με μια πρώτη εκταμίευση το Φεβρουάριο ύψους 5,7 δισ. Ευρώ για την κάλυψη των αναγκών εξυπηρέτησης του χρέους, προκειμένου να επιτραπεί η περαιτέρω εκκαθάριση καθυστερούμενων οφειλών και να υποστηριχθεί η κατασκευή -με την ταμειακή αποταμίευση του Ελληνικού Δημοσίου, για να στηρίξει την επιστροφή της Ελλάδας στην αγορά. Η μεταγενέστερη εκταμίευση για εκκαθάριση καθυστερήσεων μπορεί να εγκριθεί από την EWG την άνοιξη, με την επιφύλαξη θετικής αναφοράς από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την εκκαθάριση των καθαρών καθυστερήσεων χρησιμοποιώντας επίσης ίδιους πόρους και επιβεβαίωση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ότι η απρόσκοπτη ροή ηλεκτρονικών δημοπρασιών συνεχίζεται.

Η Ευρωομάδα θα στρέψει τώρα την προσοχή της στα τελικά στάδια του προγράμματος ΕΜΣ, το οποίο αναμένεται να λήξει τον Αύγουστο του 2018. Η Ευρωομάδα επιβεβαιώνει την έναρξη του τεχνικού έργου της EWG σχετικά με τον μηχανισμό προσαρμογής στην ανάπτυξη, εάν χρειαστεί, μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, σύμφωνα με τη συμφωνία της Ευρωομάδας της 15ης Ιουνίου 2017. Η Ευρωομάδα καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το ΔΝΤ να λάβουν υπόψη την ολιστική ελληνική στρατηγική ανάπτυξης κατά την ενημέρωση του DSA.