Η Εθνική απεξαρτήθηκε από τον ELA, στόχος ισχυρό LCR για να μπει φρέσκο χρήμα

Η Εθνική απεξαρτήθηκε από τον ELA, στόχος ισχυρό LCR για να μπει φρέσκο χρήμα

Με ένταση συνεχίζει τις ενέργειας αναδιάρθρωσης της κεφαλαιακής δομής της η Εθνική Τράπεζα, ενόψει των stress tests και υπό την πίεση της κυβέρνησης για την ενεργό συμμετοχή της στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, με αύξηση δανειοδοτήσεων.

Η διοίκηση της τράπεζας, έχοντας διαμορφώσει ήδη σχεδιασμό για έξοδο στις αγορές, ακολουθώντας το ελληνικό Δημόσιο, ανακοίνωσε την απεξάρτησή της από τον ELA, κίνηση που περιορίζει το κεφαλαιακό της κόστος, ενώ διευρύνει τα περιθώρια δράσης της.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, η Εθνική Τράπεζα έχει αποπληρώσει τα κεφάλαια του ELA από τα τέλη του 2017, ώστε αυτό να καταγραφεί στα αποτελέσματα του έτους, ωστόσο δεν το είχε δημοσιοποιήσει λόγω των πολλαπλών ανοιχτών δικαστικών μετώπων που έχει.

Διαφήμιση

Η διοίκηση της Τράπεζας προσέφυγε στην αύξηση της χρηματοδότησης από τη διατραπεζική αγορά, εκμεταλλευόμενη τη μείωση του κόστους, που καταγράφεται, τη διάθεση επενδυτών να διακινήσουν ρευστότητα μέσω του συστήματος.

Το πολυμερές χρηματοδοτικό πλάνο που εφαρμόζει η Εθνική Τράπεζα έχει διττό στόχο: αφενός την απεξάρτηση -και για λόγους κύρους- από τη χρηματοδότηση του επίσημου τομέα και αφετέρου τον περιορισμό και επιμερισμό του χρηματοδοτικού ρίσκου, ενέργειες που βελτιώνουν το λόγο του Liquidity Coverage Ratio (LCR) καθώς και το προφίλ ανθεκτικότητας σε αντίξοες συνθήκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Οκτώβριο η έκθεση της Τράπεζας στον ELA είχε περιοριστεί σε μόλις 1 δις. ευρώ, Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα, στο 9μηνο του 2017 είχε υποχωρήσει στα 4,7 δισ. ευρώ, έναντι 12,3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016, ενώ οι καταθέσεις είχαν αυξηθεί κατά 500 εκατ. μόλις το τελευταίο τρίμηνο.

Η Εθνική Τράπεζα εξέδωσε παράλληλα και καλυμμένα ομόλογα τριετούς διάρκειας, ύψους 750 εκατ. στο τρίτο τρίμηνο του 2017, ενισχύοντας τη ρευστότητα και αποκαθιστώντας την πρόσβαση στις αγορές, με ικανοποιητικούς όρους.

Η διοίκηση της τράπεζας εφαρμόζοντας το capital action plan αποεπενδύει από θυγατρικές εταιρίες, κινήσεις που αν και δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, εν τούτοις ενισχύουν τη βραχυχρόνια ρευστότητα, άρα και το LCR.

Όπερ σημαίνει ότι μπορεί ευκολότερα να αποκτήσει πρόσβαση στις αγορές καθώς το προφίλ ρευστότητας που διαθέτει ενισχύει την αίσθηση ασφάλειας των επενδυτών και σε συνδυασμό με τη βελτίωση των μεσοπρόθεσμων προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της ικανότητας της κυβέρνησης να διαμορφώσει κεφαλαιακό μαξιλάρι, συντείνουν στη διαμόρφωση ικανοποιητικής εικόνας.