Η Eurobank εξαγόρασε τις μετοχές του “νόμου Αλογοσκούφη”

Η Eurobank εξαγόρασε τις μετοχές του “νόμου Αλογοσκούφη”

Τη διαδικασία πλήρους εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών του “νόμου Αλογοσκούφη” του 2008 ολοκλήρωσε η Eurobank, περιορίζοντας κατ αυτό τον τρόπο την εξάρτησή της από το ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της κεφαλαιακής διάρθρωσης της.

Συνολικά η Eurobank επέστρεψε στο Ελληνικό Δημόσιο €950.125.000, που ήταν η ονομαστική αξία των μπρονομιούχων, άνευ ψήφου μετοχών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1α του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 όπως ισχύει και στην απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κοινών μετόχων της 3.11.2017, ανακοίνωσε η Eurobank.

Όπως σημειώνει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση, η εξαγορά πραγματοποιήθηκε εν μέρει με μετρητά κι εν μέρει με παράδοση κεφαλαιακών μέσων της κατηγορίας 2 ύψους €950.000.000 κατά τον κανονισμό 575/2013.

Διαφήμιση

Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος της Eurobank για την εξαγορά ήταν η Deutsche Bank.

Σημειώνεται ότι Eurobank ήταν η τελευταία συστημική τράπεζα που απεγκλωβίζεται από τις προνομιούχες μετοχές που είχαν δοθεί στις τράπεζες για την στήριξη τους με τον νόμο Αλογοσκούφη.