Ευρωζώνη: Ρεκόρ 16ετίας για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών

Ευρωζώνη: Ρεκόρ 16ετίας για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών

Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2001 σκαρφάλωσε η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην Ευρωζώνη, ένδειξη της βελτίωσης των προοπτικών και εδραίωσης της αναπτυξιακής δυναμικής στις χώρες της ζώνης.

Ο δείκτης εμπιστοσύνης των καταναλωτών της Ευρωζώνης αυξήθηκε σε 0,5 το Δεκέμβριο του 2017 από μια αναθεωρημένη προς τα κάτω 0 του προηγούμενου μήνα και υπερβαίνοντας τις προσδοκίες της αγοράς για 0.

Λαμβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο, ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος αυξήθηκε κατά 0,1 μονάδες σε -0,6 τον Δεκέμβριο, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2001.

Διαφήμιση

Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ευρωζώνη ήταν κατά μέσο όρο -12,03 Το 2017, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό επίπεδο 2.10 τον Μάιο του 2000 και καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό -34,70 το Μάρτιο του 2009.