ΕΕ: Η πολωνική κυβέρνηση αποδομεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο

ΕΕ: Η πολωνική κυβέρνηση αποδομεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο

Επίθεση κατά της πολωνικής κυβέρνησης για μεθοδευμένη αποδόμηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου εξαπέλυσε με ανακοίνωσή της η Κομισιόν, με την οποία ενημερώνει για τις ενέργειες της προκειμένου να ενεργοποιηθεί το άρθρο 7 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης.

Αν και η εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 7 προϋποθέσει ομοφωνία των υπολοίπων -πλην εγκαλουμένων- χωρών για το ζήτημα και κάτι τέτοιο δεν υπάρχει, η πρωτοβουλία της Κομισιόν στέλνει σαφές μήνυμα τόσο στην κυβέρνηση της Πολωνίας όσο και στις χώρες του Visegrad.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση

«Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, να ξεκινήσει εποικοδομητικό διάλογο με τις πολωνικές αρχές βάσει του πλαισίου για το κράτος δικαίου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου στην Πολωνία», σημειώνει στην επίσημη ανακοίνωσή της για την ενεργοποίηση του άρθρου 7 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης κατά της Βαρσοβίας.

«Οι δικαστικές μεταρρυθμίσεις στην Πολωνία σημαίνουν ότι το δικαστικό σύστημα της χώρας είναι πλέον υπό τον πολιτικό έλεγχο της κυβερνώσας πλειοψηφίας. Ελλείψει δικαστικής ανεξαρτησίας, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, από την προστασία των επενδύσεων έως την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων σε τομείς τόσο διαφορετικούς όπως οι διαφορές επιμέλειας τέκνων ή η εκτέλεση των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης.

»Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο να εκδώσει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η Επιτροπή εξέδωσε συμπληρωματική (4η) σύσταση για το κράτος δικαίου, καθορίζοντας με σαφήνεια τα μέτρα που οι πολωνικές αρχές μπορούν να λάβουν προκειμένου να διορθωθεί η υφιστάμενη κατάσταση.

»Εάν οι πολωνικές αρχές εφαρμόσουν τις προτεινόμενες ενέργειες, η Επιτροπή είναι έτοιμη, σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να επανεξετάσει την αιτιολογημένη πρότασή της. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα στη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Πολωνίας για παραβιάσεις του δικαίου της Ε.Ε. από τον νόμο περί της οργάνωσης των τακτικών δικαστηρίων, παραπέμποντας την Πολωνία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

»Μολονότι λαμβάνει αυτά τα άνευ προηγουμένου μέτρα, η Επιτροπή εξακολουθεί να προσφέρεται για τη διεξαγωγή εποικοδομητικού διαλόγου ώστε να διορθωθεί η υφιστάμενη κατάσταση»,

Διαφήμιση