Σεμινάριο: Οι Μεγάλες Δυνάμεις στο Διεθνές Σύστημα, 2017-2030

Σεμινάριο: Οι Μεγάλες Δυνάμεις στο Διεθνές Σύστημα, 2017-2030

Σεμινάριο που εξετάζει την εσωτερική κατάσταση των μεγάλων δυνάμεων που έχουν αναδυθεί και αναδύονται στο σύγχρονο γεωπολιτικό-γεωστρατηγικό σκηνικό και την επίδραση που αυτές έχουν στη διεθνή σκακιέρα κατά την προσπάθεια εκπλήρωσης μακρόπνοων και μεγάλης κλίμακας πολιτικών τους, αλλά και οι αντιδράσεις τους στα ερεθίσματα που προσφέρει το πολυπολικό περιβάλλον, διοργανώνει το Κέντρο Γεωπολιτικών Αναλύσεων του New York College, με την επιστημονική υποστήριξη θεσμών και οργανισμών, μεταξύ των οποίων το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Με σειρά διαλέξεων τους, εγνωσμένου κύρους, καθηγητές, Κωνσταντίνο Κολιόπουλο, Ιωάννη Κωνσταντόπουλο, Ανδρέα Λιαρόπουλο και Γιώργο Σισχάμη, επιχειρείται η ανάλυση των τάσεων στην παγκόσμια ισορροπία ισχύος και η προσέγγιση της εσωτερικής κατάστασης των μεγάλων παικτών, ΗΠΑ, Ρωσίαε, Κίνας, Ιαπωνίας και Γερμανίας. Αναδεικνύεται ο ρόλος της Ευρώπης και οι εγγενείς περιορισμοί που την θέτουν de facto σε θέση παρατηρητή, στη διαμόρφωση της ισορροπίας μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Για το σεμινάριο μπορείτε να γραφτείτε εδώ

Διαφήμιση

Διοργανωτές

Κέντρο Γεωπολιτικών Αναλύσεων του New York College με την επιστημονική υποστήριξη του Κέντρου Ανατολικών Σπουδών για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία του Παντείου Πανεπιστημίου, του Κέντρου Μελέτης Μεσογειακής – Μεσανατολικής Πολιτικής και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, του Ινστιτούτου Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων, του Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης και την επίσημη υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

«Γενική επισκόπηση: οι τάσεις στην παγκόσμια ισορροπία ισχύος», Κολιόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής και Στρατηγικών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η διάλεξη θα εξετάσει συνολικά τις μεγάλες δυνάμεις, υπάρχουσες και δυνητικές, εστιάζοντας στην κατανομή ισχύος μεταξύ τους. Ως εκ τούτου, αφού περιγράψει τους θεμελιώδεις συντελεστές ισχύος στη διεθνή πολιτική, θα αναλύσει τόσο την παρούσα κατάσταση όσο και τις μελλοντικές τάσεις της παγκόσμιας ισορροπίας ισχύος. Η διάλεξη θα κλείσει με εκτιμήσεις για τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

 «ΗΠΑ: Εσωτερική κατάσταση και πλανητική στρατηγική», Κολιόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής και Στρατηγικών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η διάλεξη θα ξεκινήσει με την ανάλυση της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης των Ηνωμένων Πολιτειών και έπειτα θα προχωρήσει στην εξέταση της πλανητικής στρατηγικής τους. Θα εξεταστούν ζητήματα όπως οι δημογραφικές τάσεις και οι πολιτικές συγκρούσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ, οι πλανητικές προτεραιότητες της Ουάσιγκτον και η αμερικανική στρατιωτική στρατηγική σε διάφορες περιοχές μεγάλης στρατηγικής σημασίας.

«Κίνα: η εσωτερική κατάσταση και η υψηλή στρατηγική μιας νέας υπερδύναμης», Κωνσταντόπουλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Οικονομικής Διπλωματίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Η διάλεξη θα ξεκινήσει με την ανάλυση της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης της Κίνας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι θεμελιώδεις παράμετροι της εξωτερικής πολιτικής της. Στη συνέχεια, η διάλεξη θα καταπιαστεί με την κινεζική εξωτερική πολιτική, εξετάζοντας τους ολοένα διευρυνόμενους πολιτικούς αντικειμενικούς σκοπούς του Πεκίνου και την εκ μέρους του κινητοποίηση ολοένα αυξανόμενων και πολυδιάστατων μέσων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην οικονομική διάσταση της κινεζικής υψηλής στρατηγικής, δίνοντας όμως ταυτόχρονα και τη δέουσα σημασία στη στρατιωτική της διάσταση.

«Ρωσία: εσωτερική κατάσταση και διεθνείς δράσεις μιας μεγάλης δύναμης σε αναζήτηση ρόλου», Λιαρόπουλος Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Η διάλεξη θα ξεκινήσει με την παρουσίαση του αγώνα που διεξάγεται στο εσωτερικό της Ρωσίας ανάμεσα στις διάφορες αντιμαχόμενες «σχολές» της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. Στη συνέχεια, θα αναλύσει μια σειρά από δυναμικές εξωτερικές δράσεις που έχει αναλάβει η Ρωσία τα τελευταία χρόνια, με κυριότερες τη ρωσική συμμετοχή στους πολέμους της Ουκρανίας και της Συρίας.

«Ιαπωνία: εσωτερική κατάσταση και εξωτερική πολιτική ενός οικονομικού γίγαντα σε τροχιά παρακμής», Κωνσταντόπουλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Οικονομικής Διπλωματίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Η διάλεξη θα ξεκινήσει με μια περιγραφή του εσωτερικού κοινωνικού και οικονομικού σκηνικού της Ιαπωνίας, σε μια προσπάθεια να καταδείξει τα αίτια για την κρίση που υποβόσκει στην Ιαπωνία εδώ και δύο σχεδόν δεκαετίες. Με βάση αυτό το υπόβαθρο, στη συνέχεια θα αναλυθούν οι στρατηγικές επιλογές της Ιαπωνίας με έμφαση στο ολοένα ασταθέστερο διεθνές περιβάλλον της Ανατολικής Ασίας.

 «Γιατί η Ευρώπη δεν θα γίνει μεγάλη δύναμη», Κολιόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής και Στρατηγικών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η διάλεξη θα αναλύσει το γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να μετεξελιχθεί σε ενιαίο δρώντα με κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Επιπρόσθετα, η διάλεξη θα εξετάσει τις διάφορες απειλές που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και θα προβεί σε εκτιμήσεις αναφορικά με την ικανότητά της να αντεπεξέλθει στις εν λόγω απειλές.

«Ο απρόθυμος ηγεμόνας: η εσωτερική κατάσταση και η εξωτερική πολιτική της Γερμανίας», Σιαχάμης Γεώργιος, Δρ. Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Ghent

Η Γερμανία εκ των πραγμάτων παίζει έναν συνεχώς αυξανόμενο ρόλο στην Ευρώπη και ως εκ τούτου στον κόσμο. Εντούτοις, ο νέος αυτός ρόλος του Βερολίνου συναντά αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της Γερμανίας όσο και διεθνώς. Η διάλεξη θα αναλύσει τις εσωτερικές και διεθνείς παραμέτρους του ζητήματος της γερμανικής ηγεμονίας στην Ευρώπη. Πέρα από την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εσωτερική γερμανική πολιτική σκηνή, θα εξεταστούν οι σχέσεις της Γερμανίας με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς εταίρους και φυσικά με τη χώρα μας

Για το σεμινάριο μπορείτε να γραφτείτε εδώ

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται ως σεμιναριακό πρόγραμμα σε στελέχη του ευρύτερου δημοσίου τομέα και της δημόσιας διοίκησης, των διαφόρων υπουργείων, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Κοινοβουλίου, στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, όπως επίσης και σε φοιτητές, ερευνητές και στελέχη του ιδιωτικού τομέα, αλλά και γενικότερα σε κάθε άτομο, του οποίου η επαγγελματική ενασχόληση ενέχει την κατανόηση του διεθνούς γίγνεσθαι και τη διαχείριση κρίσιμων και εξαιρετικών καταστάσεων.

Διάρκεια Σεμιναρίου: 15 ώρες

Επισκέπτες Ομιλητές

Κολιόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής και Στρατηγικών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Κωνσταντόπουλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Οικονομικής Διπλωματίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Λιαρόπουλος Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σιαχάμης Γεώργιος, Δρ. Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Ghent

Ημερομηνίες και ώρες Διεξαγωγής

Δευτέρα 29-01-18 και ώρες 17:00 με 20:00

Δευτέρα 05-02-18 και ώρες 17:00 με 20:00

Δευτέρα 12-02-18 και ώρες 17:00 με 20:00

Δευτέρα 26-02-18 και ώρες 17:00 με 20:00

Δευτέρα 05-03-18 και ώρες 17:00 με 20:00

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σεμιναρίου

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 Ιανουαρίου 2018, ώρες 17.00-20.00: Κ. Κολιόπουλος, «Γενική επισκόπηση: οι τάσεις στην παγκόσμια ισορροπία ισχύος»

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 Φεβρουαρίου 2018, ώρες 17.00-20.00: Κ. Κολιόπουλος, «ΗΠΑ: Εσωτερική κατάσταση και πλανητική στρατηγική»

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 Φεβρουαρίου 2018, ώρες 17.00-20.00: Ι. Κωνσταντόπουλος, «Κίνα: η εσωτερική κατάσταση και η υψηλή στρατηγική μιας νέας υπερδύναμης»

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 Φεβρουαρίου 2018, ώρες 17.00-20.00: Α. Λιαρόπουλος, «Ρωσία: εσωτερική κατάσταση και διεθνείς δράσεις μιας μεγάλης δύναμης σε αναζήτηση ρόλου». Ι. Κωνσταντόπουλος, «Ιαπωνία: εσωτερική κατάσταση και εξωτερική πολιτική ενός οικονομικού γίγαντα σε τροχιά παρακμής»,

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 Μαρτίου 2018, ώρες 17.00-20.00: Κ. Κολιόπουλος, «Γιατί η Ευρώπη δεν θα γίνει μεγάλη δύναμη». Γ. Σιαχάμης, «Ο απρόθυμος ηγεμόνας: η εσωτερική κατάσταση και η εξωτερική πολιτική της Γερμανίας».

Υλικό Σεμινάριου:

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί υλικό σε CD-ROM (powerpoint εισηγήσεων και ενδεικτική βιβλιογραφία).

Πιστοποιητικό Σεμιναρίου:

Μετά το πέρας του Σεμιναρίου θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

Οι συμμετέχοντες και στα τέσσερα (4) Σεμινάρια του Κύκλου θα λάβουν και μία επιπλέον πιστοποίηση “Παρακολούθησης Κύκλου Σεμιναρίων Διεθνούς Πολιτικής, 2017 – 2018”

Συντονισμός και Πληροφορίες Σεμιναρίου:

Έλενα Μπαλτζόγλου, New York College

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΑΜΑΛΙΑΣ 38, 10558, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: +30210 3225961 | FAX: +30210 3233337

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΓΝΑΤΙΑΣ 138 & Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΑΡΑ), 546 22 | ΤΗΛ: +302310 889879 | FAX: +302310 835211

 

Για το σεμινάριο μπορείτε να γραφτείτε εδώ