Σε τροχιά εξυγίανσης η Τράπεζας Πειραιώς, αυξήθηκαν τα λειτουργικά κέρδη

Σε τροχιά εξυγίανσης η Τράπεζας Πειραιώς, αυξήθηκαν τα λειτουργικά κέρδη

Σημαντική αύξηση 16% κατέγραψαν τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων της Τράπεζας Πειραιώς στο εννεάμηνο, στα €844 εκατ., και στην Ελλάδα κατά 19% στα €822 εκατ. (εξαιρουμένου του έκτακτου κέρδους ύψους €77 εκατ. πέρυσι από την πώληση ποσοστού στην VISA).

Ιδιαίτερα θετική ένδειξη είναι η ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας της τράπεζας, προβληματίζει όμως η μικρή μείωση του κόστους λειτουργίας και η αύξηση των προβλέψεων, γεγονός που δείχνει ότι ακόμα δεν έχει αποτυπωθεί στα αποτελέσματα η επικρατούσα κατάσταση και ότι αυτό εξελίσσεται προοδευτικά.

Οι προβλέψεις δανείων το γ’ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε €312 εκατ. έναντι €259 εκατ. το β’ τρίμηνο, με τον δείκτη κάλυψης NPE στο 46% (45% το β’ τρίμηνο), και τον δείκτη κάλυψης NPL να αυξάνεται στο 70% (68% το 2ο 3μηνο), ενώ αν περιληφθούν τα ενέχυρα οι δείκτες κάλυψης ΝPE και NPL ανήλθαν σε 95% και 112% αντίστοιχα. Το κόστος προβλέψεων του Ομίλου ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις ανήλθε στις 273 μ.β. στο γ’ τρίμηνο και στις 242 μ.β. στο εννεάμηνο.

Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, τα οποία αποτελούν τις βασικές πηγές εσόδων και αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 96% των συνολικών καθαρών εσόδων, διαμορφώθηκαν σε €558 εκατ. το γ’ τρίμηνο, αυξημένα κατά 8% σε σχέση με το β’ τρίμηνο (€518 εκατ.) και 5% με την ίδια περίοδο πέρυσι. Για το εννεάμηνο, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €1.593 εκατ., αποτελώντας το 93% των συνολικών καθαρών εσόδων. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €1.476 εκατ. στο εννεάμηνο, αυξημένα κατά 1% ετησίως.

Τα καθαρά έσοδα τόκων έφτασαν τα €431 εκατ. το γ’ τρίμηνο, ελαφρά χαμηλότερα έναντι του β’ τριμήνου (€436 εκατ.), με τη συνεχιζόμενη βελτίωση του κόστους χρηματοδότησης να έχει αντισταθμιστεί από τη μείωση ενεργητικού. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στην Ελλάδα, η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίσθηκε: τo κόστος τους έπεσε στις 78 μ.β. κατά το γ’ τρίμηνο, από 86 μ.β. στο τελευταίο τρίμηνο του 2016, ενώ και η μειούμενη εξάρτηση από τον μηχανισμό ELA είχε θετική επίδραση. To καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) του Ομίλου σταθεροποιήθηκε το γ’ τρίμηνο στο επίπεδο των 271 μ.β., με την Ελλάδα να καταγράφει ουσιαστική βελτίωση (274 μ.β. το γ’ τρίμηνο από 271 μ.β. το β’ τρίμηνο).

Διαβάστε  Ο Χρήστος Μεγάλου CEO της Τράπεζας Πειραιώς

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν κατά 54% σε τριμηνιαία βάση το γ’ τρίμηνο στα €127 εκατ., και στα €289 εκατ. στο εννεάμηνο, (+24% σε ετήσια βάση). Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα προμηθειών έφθασαν τα €267 εκατ. στο εννεάμηνο, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 26%, κυρίως λόγω υψηλότερων προμηθειών από κάρτες, ενώ έσοδα προμηθειών €35 εκατ. από ανανέωση συνεργασίας στο bankassurance καταγράφηκαν στο γ’ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκαν κατά το γ’ τρίμηνο στις 80 μ.β. από τις 51 μ.β. το β’ τρίμηνο, με την Ελλάδα στις 81 μ.β. το γ’ τρίμηνο από 50 μ.β. το β’ τρίμηνο.

Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα €288 εκατ., μειωμένο κατά 4% έναντι του γ’ τριμήνου 2016, ως αποτέλεσμα της μείωσης κυρίως των εξόδων διοικητικής λειτουργίας (-10%). Σε τριμηνιαία βάση το λειτουργικό κόστος μειώθηκε 1%. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η μείωση των γενικών διοικητικών εξόδων σχετίζεται κυρίως με το περαιτέρω κλείσιμο καταστημάτων, πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης, χαμηλότερες δαπάνες διαφήμισης και προσπάθειες μείωσης των δαπανών σε όλους τους τομείς. Κατά το εννεάμηνο τόσο τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, όσο και τα έξοδα προσωπικού ήταν μειωμένα σε ετήσια βάση (-7% και -2% αντίστοιχα). Ο δείκτης κόστους προς έσοδα για το 9μηνο 2017 υποχώρησε στο 51% (49% το γ’ τρίμηνο) από 56% την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ στην Ελλάδα ο δείκτης μειώθηκε στο 48% στο 9μηνο (47% το γ’ τρίμηνο) από 54% στο εννεάμηνο πέρυσι.

Το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους ήταν οριακά αρνητικό κατά €19 εκατ. στο εννεάμηνο, το οποίο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οφείλεται στη ζημία €19 εκατ. το γ’ τρίμηνο. Στην Ελλάδα, αντιστοίχως, αναγνωρίσθηκε καθαρή ζημία ύψους €9 εκατ. στο εννεάμηνο, που εμπεριέχει ζημία €11 εκατ. το γ’ τρίμηνο. Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν κυρίως την επίδραση από την πώληση της Piraeus Bank Beograd σημείωσαν κατά το εννάμηνο 2017 ζημίες €68 εκατ.
Χρήστος Μεγάλου: Οι θετικές εξελίξεις στην οικονομία τροφοδοτούν σταδιακά την τραπεζική αγορά
«Έπειτα από μια περίοδο αβεβαιότητας στην αρχή του έτους, η ελληνική οικονομία επανήλθε σε ανοδική τροχιά» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου, προσθέτοντας πως οι κύριοι δείκτες σε βασικούς τομείς της οικονομίας επιστρέφουν σε θετικό έδαφος και το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται. Ειδικότερα, σημείωσε πως η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να ξεπεράσει το 1% φέτος και το 2% το 2018, ενώ η αγορά εργασίας έχει αρχίσει να ανακάμπτει, με την ανεργία να υποχωρεί στο επίπεδο του 20% από τα υψηλά του 28%, εξελίξεις, που όπως είπε, τροφοδοτούν σταδιακά και την τραπεζική αγορά.

Διαβάστε  Πούλησε τη θυγατρική στη Ρουμανία η Τράπεζα Πειραιώς

Τηρώντας τη δέσμευσή μας να υλοποιήσουμε τους στόχους μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) που έχουμε συμφωνήσει με τις εποπτικές αρχές, πετύχαμε καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις τάσεις της αγοράς στη μείωση τόσο των NPΕs όσο και των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs), σημείωσε και πρόσθεσε:

Τα NPEs, στο 3ο 3μηνο 2017, μειώθηκαν κατά €0,7 δισ. σε τριμηνιαία βάση και κατά €3,9 δισ. από τα υψηλά του Σεπτεμβρίου 2015. Ο σχηματισμός νέων NPEs προ διαγραφών ήταν αρνητικός κατά €0,3 δισ. το 3ο 3μηνο, σημειώνοντας την καλύτερη τριμηνιαία επίδοση για τον Όμιλο μέχρι σήμερα. Τα NPLs του Ομίλου υποχώρησαν κατά €0,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση και κατά €5,8 δισ. από τα υψηλά του Σεπτεμβρίου 2015, συντελώντας στη δραστική μείωση του δείκτη NPL στην Ελλάδα από 40% σε 36%, αντιστοίχως. Ο σχηματισμός νέων NPLs προ διαγραφών ήταν επίσης αρνητικός το 3ο 3μηνο στα -€0,5 δισ.

Η θετική τάση στις εγχώριες καταθέσεις επιταχύνθηκε στο 3ο 3μηνο 2017, με τριμηνιαία αύξηση καταθέσεων κατά €0,9 δισ. Η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA μειώθηκε κατά €2,5δισ. το 3ο 3μηνο 2017 δηλαδή στα €7,8 δισ., και χαμηλότερα από €6 δισ. στα τέλη Νοεμβρίου, λόγω της περαιτέρω εισροής καταθέσεων και της πιο ενεργούς διατραπεζικής αγοράς repos. Τόσο ο δείκτης ELA προς ενεργητικό, όσο και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα της Τράπεζας Πειραιώς, ΠΕΙΡ+3,48% είναι οι 2οι καλύτεροι στην αγορά.

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου Πειραιώς αυξήθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση στα €844 εκατ. στο 9μηνο 2017, υποβοηθούμενα από την ισόρροπη αύξηση των καθαρών εσόδων και μείωση του κόστους κατά 5%. Οι βασικές πηγές τραπεζικών εσόδων, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, κατέγραψαν κατά το 3ο 3μηνο 2017 ισχυρή αύξηση κατά 5% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2016. Η εντατικοποίηση των δράσεων μείωσης κόστους, οδήγησαν τον δείκτη κόστους προς έσοδα στην Ελλάδα στο 48% κατά το 9μηνο του 2017 από 54% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Καθώς εντατικοποιήσαμε την προσπάθεια μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση, οι προβλέψεις παρέμειναν αυξημένες, με συνέπεια την οριακή ζημία -€19 εκατ. για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά την περίοδο του 9μήνου 2017.
Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2017, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET-1) του Ομίλου, τόσο με τη μεταβατική (ισχύουσα) μορφή όσο και με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, βελτιώθηκαν σε τριμηνιαία βάση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο στο 17,0% και 16,6% αντιστοίχως.
Η πορεία μετασχηματισμού της Τράπεζας προχωράει με ταχύτητα και συνέπεια. Είμαστε προσηλωμένοι στη συνεπή εφαρμογή του στρατηγικού μας σχεδίου “Agenda 2020”, στοχεύοντας στην επιθετική μείωση των κινδύνων του ισολογισμού και στην ταχεία ομαλοποίηση. Η βασική τραπεζική μας δραστηριότητα (“Piraeus Core Bank”) κατέγραψε κέρδη ύψους €311εκατ. το 9μηνο του 2017 και απόδοση ενεργητικού 1,1%, σηματοδοτώντας την ισχύ και τη δυναμική κερδοφορίας των δραστηριοτήτων μας μόλις ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός του Ομίλου. Η “Piraeus Core Bank” κατέγραψε συμπαγή χρηματοοικονομικά αποτελέσματα στο 9μηνο του 2017, συμπεριλαμβανομένων καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου NIM στις 309 μ.β. και εσόδων από προμήθειες προς ενεργητικό στις 87 μ.β. Το “Piraeus Legacy Unit” (“PLU”) συνέχισε να μειώνει το επίπεδο σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (RWA) κατά €0,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση.
Τους τελευταίους μήνες έχουμε επιταχύνει το ρυθμό αποεπένδυσης μη βασικών στοιχείων ενεργητικού και μελετάμε ενεργά το ενδεχόμενο μη οργανικών πρωτοβουλιών ομαλοποίησης του ισολογισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική μείωσης των κινδύνων. Η ενδυναμωμένη διοικητική ομάδα της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου του νέου επικεφαλής του PLU Γιώργου Γεωργακόπουλου, εργάζεται αδιάκοπα για την εφαρμογή του σχεδίου μας, επιτυγχάνοντας τις δεσμεύσεις και τους επιχειρησιακούς στόχους μας, ενώ επιταχύνει την απομόχλευση του ισολογισμού μας. Είναι ήδη σε εξέλιξη οι διαδικασίες για 2 συναλλαγές πώλησης NPE, μία για επιχειρηματικά και μία για καταναλωτικά δάνεια, συνολικού ύψους περίπου €2δισ. Για το έτος 2017, δεσμευόμαστε για την εκπλήρωση των στόχων μας για τα NPE και στοχεύουμε σε θετικό αποτέλεσμα».

Διαφήμιση