Morgan Stanley: Διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις των IFRS 9 για τις ελληνικές τράπεζες

Morgan Stanley: Διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις των IFRS 9 για τις ελληνικές τράπεζες

Διαχειρίσιμος είναι ο αντίκτυπος των νέων λογιστικών προτύπων IFRS 9 τα οποία θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν οι τράπεζες, σύμφωνα με ανάλυση της Morgan Stanley αυτό προσδιορίζεται κάτω από τα 7 δισ. ευρώ για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, ενώ θα έχουν δυνατότητα κάλυψης σε ορίζοντα 5ετίας. Παράλληλα επισημαίνει ότι η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών είναι αρκετά καλύτερη απ ότι αρχικά αναμενόταν, με αποτέλεσμα το ΔΝΤ να συμφωνήσει με την ΕΚΤ.

Το νέο πρότυπο IFRS 9 που αντικαθιστά το IFRS 39 αναγκάζει τράπεζες και επιχειρήσεις να σχηματίζουν προβλέψεις απομείωσης πιστωτικού κινδύνου όχι με βάση συντελεσθείσες αλλά αναμενόμενες ζημίες (Expected Credit Loss).

Το νέο μοντέλο απομείωσης θα εφαρμοστεί για χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία δεν προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (δάνεια, απαιτήσεις από μισθώσεις, ομόλογα, συμβόλαια χρηματοοικονομικής εγγύησης και δανειακές δεσμεύσεις).

Συνολικά οι επιπτώσεις των νέων προτύπων για την περιοχή EMEA ανέρχονται στα 30 δισ. Εν συνεχεία όπως αυτά περιορίζονται αν ληφθούν υπόψη οι ήδη διενεργηθείσες προβλέψεις και ιδιαίτερα αυτές που υπερβαίνουν το 100%, τότε οι πρόσθετες ζημιές που θα επωμιστούν οι τράπεζες ανέρχονται στα 17,4 δισ. Το ήμισυ αυτών όμως αφορούν ρωσικές τράπεζες και έτσι μένουν προς επιμερισμό 8,4 δισ., το 50% του οποίου αντιστοιχεί στις ελληνικές τράπεζες

Διαβάστε  Εθνική Τράπεζα: Το ΔΣ καρατόμησε τον Φραγκιαδάκη

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της M.S, επί της μικτής επιβάρυνσης

 • η Πειραιώς θα πρέπει να αυξήσει τις προβλέψεις της κατά 2,8 δισ. δολάρια,
 • η Alpha Bank 2,5 δισ. δολάρια,
 • η Eurobank 1,3 δισ. δολάρια και
 • η Εθνική 1 δισ. δολάρια

Σύμφωνα με το report για κάθε τράπεζα η επίπτωση στον εκτιμώμενο δείκτη CET 1 για το 2017 θα είναι αισθητή:

 • για την Πειραιώς είναι στο 3,57%,
 • για την Alpha Bank στο 3,20%,
 • για την Eurobank στο 2,15% και
 • στην Εθνική στο 1,65%.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Morgan Stanley,

 • για την Alpha Bank, οι πρόσθετες ανάγκες θα καλυφθούν οι ανάγκες μέσω ιδίων κεφαλαίων με ορίζοντα 5ετίας,
 • για την Eurobank αναμένονται κατά 10% υψηλότερες προβλέψεις,
 • για την Εθνική η εικόνα θα είναι καλύτερη το δ’ τρίμηνο του έτους,
 • για την Πειραιώς αναμένεται μεγαλύτερη άμεση επίπτωση στο μετοχικό κεφάλαιο.
Διαβάστε  Εθνική και Πειραιώς πουλάνε κόκκινα δάνεια

Μετοχές

Από τον Αύγουστο του 2017, σημειώθηκε αύξηση του αριθμού των αρνητικών ειδήσεων για την Ελλάδα και τις ελληνικές τράπεζες, προκαλώντας σημαντική πτώση στις μετοχές τους (μεταξύ -26% έως -51% σε όρους P/TBV από την 1η Αυγούστου έως την 9η Νοεμβρίου).

Μαζί με τις απατήσεις του ΔΝΤ για AQR και ανακεφαλαιοποίηση καθώς και τους φόβους ότι οι γερμανικές εκλογές μπορεί να καθυστερήσουν την τρίτη αξιολόγηση του προγράμματος, το αρνητικό επενδυτικό κλίμα ενισχύθηκε και από τις ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο του IFRS9.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, οι πολιτικοί / εξωτερικοί κίνδυνοι απομακρύνονται σε μεγάλο βαθμό με την Κομισιόν να δηλώνει ότι οι τράπεζες έχουν κεφαλαιοποιηθεί επαρκώς κζαι το ΔΝΤ να κάνει “πίσω”. Ωστόσο, παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό: το IFRS9. Η Morgan Stanley πιστεύει ότι αυτός είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών έχουν χτυπηθεί. Εξακολουθούν να διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο με discount 34% σε όρους P / TBV.

Διαβάστε  Με την πλάτη στον τοίχο η Εθνική Τράπεζα, αναζητεί λύσεις χωρίς νέα προβλήματα

Ωστόσο, θα μπορούσε να υπάρξει re-rating των μετοχών από 15% ως 64% (στην Alpha και την Πειραιώς αντίστοιχα) όταν η αγορά “χωνέψει” το πλήγμα στη λογιστική αξία. Επιπλέον, η επίπτωση του IFRS9 θα υπολογιστεί στην πενταετία, και αυτό μειώνει περαιτέρω την επιβάρυνση στα κεφάλαια.

Όλες οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να είναι οι πιο σφυροκοπημένες μετοχές που καλύπτει η Morgan Stanley, από -22% σε όρους TBV για την Πειραιώς σε -8% στην Εθνική, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η αγορά είναι υπερβολικά bearish για αυτές τις μετοχές.

Διαφήμιση