Σταθερά “CCC” δίνει στην Ελλάδα η DBRS

Σταθερά “CCC” δίνει στην Ελλάδα η DBRS

Θετική είναι η έκθεση του οίκου αξιολόγησης DBRS για την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την αξιολόγηση «CCC» (υψηλό) της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, ενώ επισημαίνει ότι η οικονομία έχει επιστρέψει σε αναπτυξιακή τροχιά και οι προοπτικές βελτιώνονται.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας σε «R-5», σε ό,τι αφορά το βραχυπρόθεσμο χρέος.
Κατά τον οίκο αξιολόγησης, οι θετικές προοπτικές αντανακλούν την άποψη ότι, χάρη στο τρέχον πρόγραμμα, έχουν μετριαστεί οι πιέσεις σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα, ενώ η οικονομία έχει επανέλθει στην ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τον οίκο, η γ’ αξιολόγηση πρέπει να ολοκληρωθεί εντός των επομένων μηνών, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις για πρόσθετα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, αλλά και για το είδος της στήριξης προς την Ελλάδα μετά από τη λήξη του προγράμματος.

Διαφήμιση
ΟίκοςΒαθμολογίαΠροοπτικέςΗμ/νια
FitchB-positiveAug 18 2017
S&PB-positiveJul 22 2017
Moody’sCaa2positiveJun 23 2017
TE10stableApr 16 2016

Διαφήμιση