ΕΚΤ: Επίκειται απόφαση για μείωση και επέκταση QE

ΕΚΤ: Επίκειται απόφαση για μείωση και επέκταση QE

Ένα συνδυασμό μέτρων περιορισμού του όγκου αγορών και επέκτασης της διάρκειας του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης επεξεργάζονται οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της συνεδρίασης του εκτελεστικού συμβουλίου τον Σεπτέμβριο. Η ΕΚΤ φαίνεται να αναζητά τη χρυσή τομή ώστε να δώσει το σήμα της ισχυρής δέσμευσης στη συνέχιση απορρόφησης του ρίσκου που αναδύεται από το ασταθές γεωπολιτικό σκηνικό, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει και έχει πίστη στην αναπτυξιακή δυναμική της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ παράλληλα κινείται για την αποκατάσταση της κανονικότητας.

Διαφήμιση

Αν και η πρόσφατη ανατίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ θεωρήθηκε ότι αντανακλά σε κάποιο βαθμό το βελτιωμένο μακροοικονομικό περιβάλλον στη ζώνη του ευρώ και τη σχετική εκτίμηση της αγοράς για τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ σε σχέση με τις προοπτικές άλλων μεγάλων κεντρικών τραπεζών, ιδίως για την πρόσφατη δυναμική. Υπήρξε ευρεία συμφωνία ότι οι πρόσφατες μεταβολές της ισοτιμίας του ευρώ αποτελούσαν πηγή αβεβαιότητας, η οποία απαιτούσε παρακολούθηση όσον αφορά τις μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις της στη σταθερότητα των τιμών.

Επιπλέον, καθώς πλησιάζει το τέλος του προβλεπόμενου χρονικού ορίζοντα των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού, τα μέλη επανέλαβαν ότι το φθινόπωρο δικαιολογείται η λήψη απόφασης σχετικά με τα μέσα πολιτικής της ΕΚΤ πέραν του τέλους του έτους. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε εμπεριστατωμένη εκτίμηση των προοπτικών του πληθωρισμού, των κινδύνων που περιβάλλουν αυτές τις προοπτικές και της θέσης της νομισματικής πολιτικής και των οικονομικών συνθηκών που απαιτούνται για τη σταθερή απόδοση των ποσοστών πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω, αλλά κοντά στο 2%. Συνεπώς, οι επιτροπές του Ευρωσυστήματος θα συνεχίσουν το τεχνικό τους έργο για την εξέταση ενδεχόμενων σεναρίων για τη μελλοντική εξέλιξη των μέσων πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπό τους στις χρηματοοικονομικές συνθήκες και τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τον πληθωρισμό, καθώς και την εμπειρία άλλων κεντρικών τραπεζών.

Διαβάστε  Αδύναμος ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, υπό πίεση η ΕΚΤ

Στη συνέχεια τα μέλη είχαν μια πολύ προκαταρκτική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής και τις εκτιμήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναβαθμολόγηση των μέσων και των διαύλων μετάδοσης μέσω των οποίων διαμορφώνουν τις οικονομικές συνθήκες και τις προοπτικές σταθερότητας των τιμών. Υπήρξε ευρεία συμφωνία ότι εξακολουθούσε να είναι απαραίτητη η ουσιαστική στήριξη από τη νομισματική πολιτική για να εξασφαλιστεί η σταθερή απόδοση των ποσοστών πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω, αλλά κοντά στο 2% μεσοπρόθεσμα. Ταυτόχρονα, η ισχυρότερη οικονομία της ζώνης του ευρώ και η διασπορά των αποπληθωριστικών κινδύνων ενίσχυαν την εμπιστοσύνη ότι ο στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου για τον πληθωρισμό θα επιτευχθεί μεσοπρόθεσμα.

Διαβάστε  Η ΕΚΤ θέλει ελάφρυνση χρέος χωρίς γερμανικό "διακόπτη"

 

Euro Area Money Last Previous Highest Lowest Unit
Interest Rate 0.00 0.00 4.75 0.00 percent [+]
Interbank Rate -0.38 -0.38 5.39 -0.38 percent [+]
Money Supply M1 7631686.00 7552048.00 7631686.00 444108.00 EUR Million [+]
Money Supply M2 11082855.00 10997684.00 11082855.00 1070357.00 EUR Million [+]
Money Supply M3 11743298.00 11655136.00 11743298.00 1097230.00 EUR Million [+]
Foreign Exchange Reserves 346031.00 344707.00 352397.00 178392.00 USD Million [+]
Central Bank Balance Sheet 4328211.00 4308875.00 4328211.00 692641.00 EUR Million [+]
Loans to Private Sector 10761155.00 10735206.00 11106677.00 3241298.00 EUR Million [+]
Deposit Interest Rate -0.40 -0.40 3.75 -0.40 percent [+]
Lending Rate 0.25 0.25 5.75 0.25 percent [+]
Loan Growth 2.70 2.70 9.90 -0.40 percent [+]

Διατυπώθηκε η άποψη ότι οι συνθήκες άρχισαν να ισχύουν ολοένα και περισσότερο, γεγονός που θα επέτρεπε την προσαρμογή της ένταξης της νομισματικής πολιτικής και θα παρείχε την ευκαιρία να μειωθούν οι καθαρές αγορές ενεργητικού του Ευρωσυστήματος.

Τα μέλη συζήτησαν επίσης ορισμένα γενικά συμπεράσματα που είναι εγγενή σε διάφορα σενάρια για τη μελλοντική αναβαθμολόγηση της ΕΦΠ και, ειδικότερα, η επιλογή μεταξύ του ρυθμού και της προβλεπόμενης διάρκειας. Στο πλαίσιο της καθοδήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οφέλη από έναν μακροπρόθεσμο ορίζοντα αγοράς, σε συνδυασμό με μια μεγαλύτερη μείωση του ρυθμού, συγκρίθηκαν με τα οφέλη από μια μικρότερη περίοδο αγορών και μεγαλύτερους μηνιαίους όγκους. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και πάλι ότι έπρεπε να ληφθούν υπόψη τόσο το κόστος όσο και τα οφέλη από την επέκταση των αγορών APP, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων κινδύνων χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Διαβάστε  Proxy war Τσακαλώτου-Ντράγκι μέσω... Ντρούτι, για τα κλειδιά των τραπεζών

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών πολιτικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, υπήρξε ευρεία συμφωνία ότι το μεγαλύτερο μέρος των αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής για την αναπροσαρμογή των μέσων πολιτικής, θα μπορούσε να ληφθεί κατά την επικείμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής τον Οκτώβριο, ενώ η πιθανότητα ορισμένοι τεχνικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να ληφθούν σε μεταγενέστερο στάδιο δεν θα μπορούσαν να αποκλειστούν.

Διαφήμιση

Διευθυντής Πληροφοριών στο Crisis Monitor και επικεφαλής του συντονιστικού συμβουλίου της Crisis Zone, δημοσιογράφος, με ειδίκευση στα οικονομικά, τραπεζικά και διεθνή θέματα. Συνδέοντας τις κουκίδες μπορούμε να καταλήξουμε σε αποτελέσματα, αν δεν τις συνδέσουμε θα παραμείνουμε στο σκοτάδι. Εχει διατελέσει σε επιτελικές θέσεις σε αρκετά ακόμα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.