Η Eurobank πούλησε 1,5 δισ. καταναλωτικά δάνεια αντί 45 εκατ. στην Intrum

Η Eurobank πούλησε 1,5 δισ. καταναλωτικά δάνεια αντί 45 εκατ. στην Intrum

Κινήσεις για την εκκαθάριση του ισολογισμού της στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδιασμού που έχει εγκριθεί από τις εποπτικές αρχές πραγματοποιεί η Eurobank με στόχο να ανταποκριθεί και να υπερβεί τους στόχους του 2017 ώστε να μην τεθεί ζήτημα αναπροσαρμογής το 2018..

Υπό τη σκιά των διαπραγματεύσεων για την τελική μορφή των stress tests που θα διενεργηθούν τον Φεβρουάριο του 2018, με στοιχεία τέλους 2017, η Eurobank επιταχύνει τη διαδικασία πώλησης κόκκινων δανείων, δίνοντας προτεραιότητα στα καταναλωτικά άνευ εξασφάλισης, όπου η προσφυγή στα δικαστήρια μεγαλύτερο κόστος και μικρά προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Υλοποιώντας αυτή τη στρατηγική η Eurobank ανακοίνωσε ότι συνήψε συμφωνία με την Intrum για την πώληση προϊντοποιημένου χαρτοφυλακίου 1,5 δισ. ευρώ, στο 3% της ονομαστικής του αξίας. Ήτοι σημαίνει ότι η τράπεζα εισπράττει 45 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για δάνεια που λόγω της παρατεταμένης διατήρησής τους σε αυτή την κατάσταση έχουν αποσβεστεί πλήρως και ως εκ τούτου δεν επηρεάζουν τα ίδια ή τα εποπτικά κεφάλαια της.

Διαφήμιση

Στην ανακοίνωσή της η Eurobank αναφέρει ότι «υπέγραψε συμφωνία με την Intrum Justitia AB (Intrum) για την πώληση μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου ύψους €1.5 δισ. από τα οποία περίπου €620 εκατ. εμφανίζονται στον ισολογισμό της. Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα συνεχίσει η 100% θυγατρική της Eurobank, Financial Planning Services S.A (FPS) η οποία έχει λάβει άδεια διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Η πώληση αποτελεί μέρος του πλάνου της Eurobank για τη μείωση των NPEs το 2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 4ου τριμήνου του 2017. Το τίμημα ανέρχεται περίπου σε 3% σε όρους συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου. Η πώληση είναι ουδέτερη για την Τράπεζα τόσο σε όρους χρηματοοικονομικού αποτελέσματος όσο και επίπτωσης στα εποπτικά της κεφάλαια.

«H Eurobank τηρώντας τη δέσμευσή της έναντι των εποπτικών αρχών και των μετόχων της για την μείωση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων της μέσω ενεργούς διαχείρισης συνήψε μια σημαντική συμφωνία για την πώληση στην Intrum μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων, χωρίς εξασφαλίσεις. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που ολοκληρώνουμε σήμερα αυτή τη συμφωνία με τον μεγαλύτερο διαχειριστή απαιτήσεων στην Ευρώπη ο οποίος είναι ιδιαιτέρως γνωστός για τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης που εφαρμόζει»

δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας.