Ο Μακρόν ζήτησε κοινό αμυντικό προϋπολογισμό και flexi Ευρωστρατό

Ο Μακρόν ζήτησε κοινό αμυντικό προϋπολογισμό και flexi Ευρωστρατό

Η δημιουργία ευρωπαϊκής Δύναμης ταχείας αντίδρασης, ως προοίμιο Ευρωστρατού καθώς και ένας κοινός ευρωπαϊκός αμυντικός προϋπολογισμός βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα του Εμμάνουελ Μακρόν, ο οποίος την προωθεί με τη γερμανική αποδοχή αλλά χωρίς ενεργή στήριξη μέχρι τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Βερολίνο.

Μιλώντας σε φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης στο Παρίσι, η Εμμάνουελ Μακρόν έθεσε οδικό χάρτη για τη δημιουργία της κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής έως τις αρχές του 2020. Παράλληλα πρότεινε το άνοιγμα των στρατών των ευρωπαϊκών χωρών σε πολίτες εντός της ΕΕ, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι δεσμοί και η διαλειτουργικότητα και να γίνει ενεργητική και άμεση η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και κουλτούρας.

Πρότεινε επίσης τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής μονάδας πληροφοριών για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς και τη δημιουργία κοινής δύναμης πολιτικής προστασίας.

Διαφήμιση

Ο Εμμάνουελ Μακρόν προτείνει μια ευρωπαϊκή υπηρεσία για το άσυλο και τα τυποποιημένα έγγραφα ταυτότητας της ΕΕ για την καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων. Πρότεινε στον οργανισμό ασύλου να επιταχύνει και να εναρμονίσει τις διαδικασίες μετανάστευσης, μετά από χρόνια ΕΕ που υποστηρίζουν το πόσοι μετανάστες πρέπει να αναλάβουν και πού. (ΑΡ)