Νέα κεφάλαια άντλησε ο EFSF από τις αγορές

Νέα κεφάλαια άντλησε ο EFSF από τις αγορές

Κεφάλαια 989,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF) επαναδημοπραττόντας το 5ετές ομόλογο ωρίμανσης τον Νοέμβριο του 2022.

Το συνολικό μέγεθος του ομολόγου ανέρχεται πλέον σε €3,9889 δισ.

Η μέση απόδοση ήταν -0,07%, ενώ ο συντελεστής προσφοράς/ κάλυψης διαμορφώθηκε στο 8,4.

Διαφήμιση